Xây dựng, nhân rộng 60 mô hình hiệu quả

14/12/2016 - 07:07

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ ANTQ.

Ngày 13-12-2016, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ). Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị đánh giá, trong 10 năm qua, cùng với sự phát triển của cả nước, đời sống người dân từng bước được cải thiện và nâng cao. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, thì tình hình tội phạm và các tệ nạn xã hội có xu hướng gia tăng, phức tạp hơn, nhất là tội phạm hoạt động lưu động, đối tượng nghiện ma túy, trộm cắp, cướp giật, tai nạn giao thông; tình hình khiếu kiện trong dân; hoạt động các tôn giáo tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Trước tình hình trên, nhiệm vụ đặt ra cho công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm nói chung và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ nói riêng, đặc biệt là công tác xây dựng các mô hình tự phòng, tự quản trong nhân dân, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và các tôn giáo là rất bức thiết, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội ngay tại cơ sở.

 Xác định vị trí, tầm quan trọng của công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, trong những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ban hành nhiều văn bản chỉ đạo đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến như các chương trình, kế hoạch về phòng, chống tội phạm.

Kết quả, Công an đã phối hợp với các ngành, đoàn thể, các cơ quan thông tin tuyên truyền tổ chức các hoạt động tuyên truyền, mở các chuyên trang an ninh trật tự, tài liệu sinh hoạt Tổ NDTQ trên Báo Đồng Khởi, Đài Phát thanh - Truyền hình Bến Tre. Qua công tác tuyên truyền, ý thức người dân được nâng lên và tích cực đề xuất với chính quyền thành lập các mô hình tự phòng, tự quản phù hợp với đặc điểm của dân cư, địa hình và tình hình an ninh tại địa phương. Sau 10 năm xây dựng và nhân rông mô hình, điển hình tiên tiến đã có 60 mô hình phát huy hiệu quả tích cực, huy động được sức mạnh của quần chúng nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, giảm tai nạn giao thông.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được, đã có nhiều mô hình, điển hình đạt hiệu quả cao được Bộ Công an và UBND tỉnh khen thưởng. Đồng thời nêu rõ tình hình an ninh trật tự hiện nay vẫn còn một số nơi rất phức tạp, nhất là tệ nạn ma túy. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Vai trò của công an và hệ thống chính trị cấp xã hết sức quan trọng trong việc cùng với gia đình quản lý người nghiện tại cộng đồng. Để thực hiện tốt điều này phải xây dựng tốt mô hình dân vận tại địa phương, sẽ góp phần rất lớn trong việc vận động, cảm hóa người nghiện và thanh, thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, động viên mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng các mô hình. Đưa công tác xây dựng mô hình vào trong các tiêu chí bình xét công nhận “An toàn về an ninh trật tự” và các danh hiệu thi đua hàng năm.

Tin, ảnh: T.Long

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích