Xây dựng thành phố xanh - sạch - đẹp

18/06/2021 - 06:28

BDK - TP. Bến Tre hiện đã triển khai Nghị quyết (NQ) số 03-NQ/ThU ngày 5-1-2021 của Thành ủy đến các cán bộ, đảng viên chủ chốt trên địa bàn thành phố. Đồng thời, tiếp tục triển khai đến cán bộ, đảng viên của 51 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy. Việc thực hiện chủ trương “Sáu không” nhằm xây dựng thành phố xanh - sạch - đẹp, góp phần nâng chất thành phố văn minh đô thị, hướng đến mục tiêu xây dựng TP. Bến Tre đạt chuẩn đô thị loại I, trở thành một đô thị đáng sống trong tương lai.

Trồng hoa, cây kiểng làm đẹp không gian công cộng tại Công viên Bến Tre, phường An Hội.

Trồng hoa, cây kiểng làm đẹp không gian công cộng tại Công viên Bến Tre, phường An Hội.

Xây dựng thành phố an toàn

NQ số 03-NQ/ThU nêu rõ quan điểm: việc thực hiện NQ đặt dưới sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của các cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền, sự phối hợp của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến xã, phường; tránh quan điểm giao khoán nhiệm vụ cho cơ quan chủ trì tham mưu thực hiện các nội dung của Nghị quyết.

Phát huy và nhân rộng các mô hình có hiệu quả trong thực hiện chủ trương “Sáu không”; trong đó, tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của người dân, ý thức tự giác chấp hành tốt các quy định của pháp luật. Đặc biệt, vai trò gương mẫu, tiên phong đi đầu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị từ thành phố đến xã, phường. Xử lý nghiêm, quyết liệt với các hành vi vi phạm; không để phát sinh, kéo dài, diễn biến phức tạp.

Các nội dung NQ được triển khai thực hiện gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nâng chất các tiêu chí thành phố văn minh đô thị, hướng đến xây dựng TP. Bến Tre đạt chuẩn đô thị loại I vào năm 2030. Đặc biệt, NQ phải được triển khai thực hiện đồng bộ với xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên các lĩnh vực liên quan như: quản lý môi trường, quản lý an ninh trật tự, an toàn giao thông.

“Sáu không” trong NQ số 03-NQ/ThU bao gồm: không rác thải, nước thải gây ô nhiễm môi trường; không biển hiệu, quảng cáo sai quy định; không để lấn chiếm đường phố trái phép; không để tình hình ma túy diễn biến phức tạp; không để nạn trộm cắp gia tăng; không để tội phạm có tổ chức hoạt động trên địa bàn giai đoạn 2020 - 2025.

Các chỉ tiêu chủ yếu

Phấn đấu đến năm 2023, không còn rác thải gây ô nhiễm môi trường; 80% biển hiệu trên các tuyến đường nội ô thành phố và 70% biển hiệu trên các tuyến đường ngoại ô thành phố thực hiện đúng theo quy định. 75% tuyến đường nội ô thành phố và 65% tuyến đường ngoại ô thành phố không còn bảng quảng cáo, phát tờ rơi sai quy định; không còn tình trạng dùng loa phóng thanh quảng cáo mua bán.

Đến năm 2025, không còn điểm đen về nước thải gây ô nhiễm môi trường. 100% biển hiệu trên các tuyến đường thành phố thực hiện đúng theo quy định. Không còn bảng quảng cáo, việc phát tờ rơi, dùng loa phóng thanh quảng cáo sai quy định.

Hàng năm, vận động cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình và cộng đồng ít nhất 20% tổng số người sử dụng trái phép chất ma túy; đưa đi cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện ít nhất 8% tổng số người sử dụng trái phép chất ma túy và người nghiện ma túy; mỗi xã, phường có ít nhất 1 người không tái nghiện sau cai nghiện. Duy trì 20% tổng số người nghiện ma túy được điều trị thay thế bằng Methadone.

Nhiệm vụ, giải pháp hàng đầu trong thực hiện NQ số 03-NQ/ThU là tiếp tục tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn về quan điểm, mục tiêu nội dung của NQ, gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố, xã, phường; trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, chú trọng phát huy các mô hình tuyên truyền hiệu quả. Tổ chức tuyên truyền về trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của cán bộ, đảng viên và nhân dân đang sinh sống, học tập, lao động, làm việc trên địa bàn TP. Bến Tre trong thực hiện NQ, gắn với tuyên truyền các nội dung liên quan đến từng lĩnh vực: bảo vệ môi trường; văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo; trật tự đô thị; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tính đến tháng 6-2021, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu giúp cấp ủy thành phố triển khai lồng ghép Nghị quyết số 03-NQ/ThU cho 51 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy (14 đảng ủy xã, phường, 3 đảng ủy cơ quan và 34 chi bộ cơ quan) và đảng viên là giáo viên các trường học trên địa bàn thành phố.

Bài, ảnh: Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN