Xây dựng TP. Bến Tre đạt chuẩn đô thị loại I trước năm 2030

25/07/2022 - 09:36

BDK - Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 29-1-2021 của Tỉnh ủy về phát triển đô thị (ĐT) tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa X đã thông qua Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về việc xây dựng TP. Bến Tre đạt chuẩn ĐT loại I trước năm 2030. Trong đó, tập trung rà soát, đánh giá thực trạng TP. Bến Tre hiện nay để làm căn cứ đề ra lộ trình, kế hoạch xây dựng và phát triển ĐT TP. Bến Tre đạt chuẩn ĐT loại I trước năm 2030.

TP. Bến Tre tập trung đẩy nhanh tiến độ đô thị hóa.

TP. Bến Tre tập trung đẩy nhanh tiến độ đô thị hóa. 

Mục tiêu và định hướng

TP. Bến Tre là trung tâm kinh tế, chính trị, xã hội và quốc phòng - an ninh của tỉnh, có 14 đơn vị hành chính cấp xã. Trong đó, có 8 phường, gồm An Hội, Phường 4, Phường 5, Phường 6, Phường 7, Phường 8, Phú Khương, Phú Tân và 6 xã gồm: Bình Phú, Phú Hưng, Sơn Đông, Mỹ Thạnh An, Nhơn Thạnh, Phú Nhuận, với diện tích 7.062ha và dân số 124.907 người. Kết quả rà soát, đánh giá tiêu chuẩn, tiêu chí ĐT loại I của TP. Bến Tre hiện hữu đạt 41/59 tiêu chuẩn.

Hiện nay, TP. Bến Tre đang tập trung mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng ĐT, khắc phục các tiêu chuẩn ĐT loại II đạt thấp và hoàn thiện các tiêu chí ĐT loại I. Cụ thể: Giai đoạn đến năm 2025, tập trung triển khai xây dựng các tiêu chuẩn ĐT loại I, cơ bản đạt trên 70% tiêu chuẩn quy định. Giai đoạn đến năm 2030, hoàn thiện các tiêu chuẩn ĐT loại I đến năm 2028, đảm bảo đủ điều kiện lập đề án đề nghị công nhận ĐT loại I trình Bộ Xây dựng thẩm định để Chính phủ công nhận trong năm 2029. Giai đoạn 2022 - 2025, thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng và phát triển TP. Bến Tre đạt chuẩn ĐT loại I để tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đảm bảo đạt mục tiêu đề ra. Triển khai công tác lập, trình duyệt Quy hoạch chung TP. Bến Tre giai đoạn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050.

Song song đó là đề xuất mở rộng đơn vị hành chính thành phố trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Lập, phê duyệt quy chế quản lý kiến trúc TP. Bến Tre làm cơ sở quản lý kiến trúc ĐT theo quy định. Lập Chương trình phát triển ĐT thành phố giai đoạn đến năm 2030. Tập trung huy động nguồn lực để đầu tư các công trình, dự án phát triển ĐT trên địa bàn. Đặc biệt là triển khai ít nhất 400ha dự án khu ĐT. Thành lập mới 4 phường: Mỹ Thạnh An, Bình Phú, Sơn Đông và Phú Hưng. Giai đoạn 2025 - 2030, tập trung rà soát các tiêu chuẩn, tiêu chí theo quy định để sơ kết, đánh giá quá trình thực hiện; đề ra kế hoạch và giải pháp tập trung thực hiện đạt chuẩn ĐT loại I. Tiếp tục tập trung huy động nguồn lực đầu tư các công trình, dự án phát triển ĐT trên địa bàn. Đặc biệt là triển khai ít nhất 500ha dự án khu ĐT. Thành lập mới 2 phường: Phú Nhuận, Nhơn Thạnh. Lập đề án đề nghị công nhận TP. Bến Tre đạt chuẩn ĐT loại I trình Bộ Xây dựng thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đồng bộ các giải pháp

Theo Chủ tịch UBND TP. Bến Tre Huỳnh Vĩnh Khánh, thành phố sẽ tập trung nguồn lực tiếp tục hoàn thiện, khắc phục 18 tiêu chuẩn chưa đạt nhằm hoàn thiện cơ bản về hạ tầng ĐT, thông qua các giải pháp như đẩy mạnh hơn nữa công tác xúc tiến đầu tư, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, vận dụng các chính sách ưu đãi trong phát triển kinh tế và xây dựng kết cấu hạ tầng ĐT. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp đến đầu tư xây dựng và sản xuất tại địa phương, góp phần thu hút các lực lượng lao động từ các khu vực lân cận ngoài tỉnh đến sinh sống và làm việc trên địa bàn. Tạo việc làm, thu hút nguồn lao động, tăng dân số cơ học và quy đổi sẽ giúp tăng quy mô dân số và mật độ dân số ĐT.

Tiếp tục triển khai Dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án TP. Bến Tre. Tập trung đầu tư có trọng điểm, ưu tiên các công trình trọng điểm có ảnh hưởng đến sự phát triển hệ thống giao thông thành phố. Đẩy mạnh việc xây dựng, cải tạo và nâng cấp hệ thống thoát nước trên các tuyến đường ĐT. Hoàn chỉnh hệ thống thoát nước trong khu trung tâm.

Hỗ trợ, thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án đầu tư khu đô thị mới (ĐTM), trong đó rà soát, triển khai thực hiện hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng khu ĐT theo đúng tiến độ, góp phần nâng cao chất lượng sống của dân cư, tạo diện mạo kiến trúc cảnh quan ĐT theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững. Trong đó, tập trung triển khai nhóm các dự án đã lựa chọn được nhà đầu tư gồm Dự án Đầu tư phát triển khu ĐTM Mỹ Hóa; Dự án Đầu tư phát triển khu ĐTM Mỹ An; Dự án Đầu tư phát triển khu ĐTM Đông Bắc, phường Phú Khương. Tiếp tục hoàn thiện thủ tục làm cơ sở triển khai các dự án lớn, mang tính chiến lược của thành phố như: Dự án Đầu tư xây dựng khu ĐTM Tây Bắc; Dự án Đầu tư phát triển khu ĐTM - ĐT sinh thái; các dự án đầu tư xây dựng khu ĐTM phía Tây, phía Nam TP. Bến Tre. Mở rộng địa giới hành chính ĐT đạt chuẩn ĐT loại I, rà soát mở rộng địa giới hành chính, sắp xếp đơn vị hành chính đảm bảo tiêu chuẩn ĐT loại I theo quy định.

“Sắp tới, thành phố sẽ tập trung tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động người dân trong việc hưởng ứng, tham gia xây dựng phát triển ĐT. Gắn phát triển ĐT với xây dựng nông thôn mới và văn minh ĐT, hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố sáng, xanh, sạch, đẹp và thông minh. Phát huy vai trò của người dân, cộng đồng trong xây dựng và phát triển ĐT TP. Bến Tre, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn. Tuyên truyền, vận động người dân hưởng ứng và sử dụng hệ thống giao thông công cộng”, Chủ tịch UBND TP. Bến Tre Huỳnh Vĩnh Khánh cho biết thêm.

Bài, ảnh: Hữu Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN