Xây dựng TP. Bến Tre là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh

05/06/2023 - 11:16

BDK - Từ kết quả đạt được sau nửa nhiệm kỳ 2020 - 2025 thực hiện Nghị quyết Đại hội (NQĐH) XII Đảng bộ TP. Bến Tre, thành phố tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, huy động nguồn lực phát triển. Tiếp tục tập trung công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh để xây dựng TP. Bến Tre là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh, đạt chuẩn đô thị loại I vào năm 2030.

Du khách quốc tế trải nghiệm đường làng các xã phía Nam TP. Bến Tre.

Du khách quốc tế trải nghiệm đường làng các xã phía Nam TP. Bến Tre.

Phát triển toàn diện

Bí thư Thành ủy TP. Bến Tre Nguyễn Văn Tuấn cho biết: Mục tiêu của NQĐH XII Đảng bộ TP. Bến Tre nhiệm kỳ 2020 - 2025 là tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tập trung mọi nguồn lực phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tăng tốc xây dựng TP. Bến Tre đạt chuẩn đô thị loại I. Trên cơ sở phương châm “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” thực hiện NQĐH XI Đảng bộ tỉnh, cùng với sự chủ động, quyết tâm cao, Đảng bộ, toàn hệ thống chính trị và nhân dân TP. Bến Tre đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực.

Qua đánh giá kết quả thực hiện NQĐH Đảng bộ thành phố nửa nhiệm kỳ, cho thấy kinh tế tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá, nhất là mũi kinh tế chủ lực thương mại - dịch vụ. Doanh thu hàng hóa, dịch vụ nửa nhiệm kỳ thực hiện gần 48 ngàn tỷ đồng, tăng bình quân 10,68%/năm. Số lựợng khách du lịch đến TP. Bến Tre tăng cao, doanh thu du lịch đạt 635,7 tỷ đồng, tăng bình quân 28%/năm. Sản xuất công nghiệp - xây dựng tiếp tục phát triển với tổng giá trị sản xuất thực hiện 9.019,6 tỷ đồng, tăng bình quân 5,89%/năm. Lĩnh vực nông nghiệp tuy còn gặp khó khăn do dịch bệnh, chi phí tăng, giá cả và thị trường tiêu thụ hàng hóa không ổn định, nhưng giá trị sản xuất nông nghiệp thực hiện nửa nhiệm kỳ đạt 614 tỷ đồng, tăng bình quân 1,17%/năm.

Tổng thu ngân sách thực hiện 1.118,993 tỷ đồng, bảo đảm kịp thời các nhiệm vụ chi theo dự toán. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách đạt hiệu quả, giai đoạn 2020 - 2023 có 64 công trình thi công với tổng vốn đầu tư gần 307 tỷ đồng, trong đó có 50 công trình khi đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả, nhất là các công trình mở hẻm thành đường. Chương trình xây dựng xã nông thôn mới (NTM) nâng cao được tập trung thực hiện, năm 2022 có 2 xã được tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao là Phú Nhuận, Nhơn Thạnh. Năm 2023 tập trung xây dựng tiếp 3 xã Bình Phú, Sơn Đông, Phú Hưng và 1 xã NTM kiểu mẫu Phú Nhuận.

Văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục nâng lên, tỷ lệ học sinh bỏ học ở các cấp học đều giảm. Hoạt động chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân và các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế đều thực hiện khá tốt. Công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, giảm nghèo, an sinh xã hội được tập trung thực hiện, đã kéo giảm 84 hộ so với đầu nhiệm kỳ, vượt 215,33% so với NQ. Hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao phát triển đa dạng, thu hút người dân tham gia.

Hoạt động quốc phòng, an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội giữ vững ổn định. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được cấp ủy thành phố quan tâm đổi mới, bám sát cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên có nâng lên. MTTQ và các đoàn thể tiếp tục bám sát cơ sở, phối hợp triển khai khá tốt việc vận động nhân dân đoàn kết, đồng thuận, tích cực tham gia thực hiện các chủ trương xây dựng và phát triển đô thị.

Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá

Năm 2023 là năm thứ 3 thực hiện NQĐH XII của Đảng bộ TP. Bến Tre, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đảng bộ TP. Bến Tre tiếp tục đề ra nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả. Tập trung tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án được phê duyệt. Huy động các nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu duy trì mức tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chính sách đền ơn đáp nghĩa và giảm nghèo bền vững. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. Qua đó, tạo tiền đề thực hiện mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 đạt 80% tiêu chuẩn đô thị loại I, đến năm 2030 đạt chuẩn đô thị loại I trực thuộc tỉnh.

Để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Tuấn cho rằng, trước hết, Thành ủy sẽ chỉ đạo tăng cường tuyên truyền sâu rộng về các nhiệm vụ trọng tâm để cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng thuận, tích cực tham gia thực hiện. Trong đó, sẽ tập trung lãnh đạo thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm và 2 nhiệm vụ đột phá được NQĐH XII Đảng bộ TP. Bến Tre đề ra, nhằm đẩy nhanh sự phát triển toàn diện của thành phố.

Tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, chủ trương “Sáu không”, xây dựng đô thị thông minh. Tăng cường lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của tổ nhân dân tự quản; công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất và các chương trình, kế hoạch cụ thể hóa thực hiện NQĐH XI Đảng bộ tỉnh và NQĐH XII Đảng bộ TP. Bến Tre, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện các quy chế, quy định; lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính, chuyển đổi số. Đổi mới lề lối, phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức thành phố và cơ sở theo hướng sát người, sát việc, sát cơ sở. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và hệ thống chính trị các cấp, phát huy vai trò nêu gương, trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ cấp phó tại các địa phương, đơn vị.

“Với tinh thần không ngại khó, dám nghĩ, dám làm, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và cả hệ thống chính trị cùng đoàn kết, kiên quyết, kiên trì thực hiện thắng lợi mục tiêu NQĐH XII Đảng bộ TP. Bến Tre, NQĐH XI Đảng bộ tỉnh đã đề ra, xây dựng TP. Bến Tre xứng tầm là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh, đạt chuẩn đô thị loại I trước năm 2030”.

(Bí thư Thành ủy TP. Bến Tre Nguyễn Văn Tuấn)

  Bài, ảnh: Hữu Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN