Xây dựng trường mầm non xanh - an toàn - thân thiện

23/09/2021 - 17:37

BDK - Chiều 23-9-2021, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Võ Văn Luyến chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ giáo dục mầm non (GDMN) năm học 2021-2022, với trên 200 điểm cầu tại Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố và các cơ sở giáo dục trong tỉnh.

Phó giám đốc Sở GD&ĐT Võ Văn Luyến chủ trì hội nghị.

Phó giám đốc Sở GD&ĐT Võ Văn Luyến chủ trì hội nghị.

Theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, chủ đề năm học 2021-2022 cấp học mầm non là “Xây dựng trường mầm non xanh - an toàn - thân thiện”. Để thực hiện nhiệm vụ năm học, Sở GD&ĐT triển khai 9 nhiệm vụ cụ thể nhằm tăng cường giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ đảm bảo an toàn về thể chất, tinh thần cho trẻ em trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Đầu năm học mới, bậc học GDMN sẽ chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch năm học linh hoạt, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ em; tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em đáp ứng yêu cầu của chương trình GDMN trong bối cảnh dịch.

Cụ thể, triển khai các bài giảng về nội dung chế độ dinh dưỡng khoa học, hợp lý và tổ chức cho trẻ em hoạt động vui chơi. Trong năm học, bậc học GDMN phấn đấu đạt tỷ lệ 17% trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ và 85% trẻ em trong độ tuổi mẫu giáo đến trường, nhóm, lớp mầm non.

Theo thống kê chưa đầy đủ của Phòng GDMN thuộc Sở GD&ĐT, tỷ lệ huy động trẻ của các huyện, thành phố đạt từ trên 77 đến 97,1% trẻ trong độ tuổi mẫu giáo.

Định hướng nhiệm vụ năm học mới, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Võ Văn Luyến đề nghị: Các Phòng GD&ĐT triển khai đến cơ sở giáo dục toàn ngành và thực hiện đúng chủ đề năm học. Các trường thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa đảm bảo an toàn giáo viên, vừa chăm sóc toàn diện an toàn cho trẻ. Chuyển trạng thái trong giảng dạy phù hợp tình hình dịch Covid-19 nhưng không gây tổn thương, đảm bảo an toàn thể chất, tinh thần cho trẻ; xây dựng trường học thích ứng với từng đối tượng học sinh, để hoạt động giáo dục của nhà trường đạt hiệu quả.

Ngoài ra, Phó giám đốc lưu ý các trường tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác quản trị nhà trường; quy hoạch, phát triển mạng lưới trường, lớp mầm non theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế. Mỗi huyện, thành phố phải chọn 1 trường xây dựng thư viện số, thư viện điện tử.  Củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi, hướng đến phổ cập GDMN cho trẻ em dưới 5 tuổi; nâng cao chất lượng hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; đẩy mạnh công nghệ chuyển đổi số trong ngành; truyền thông GDMN và thực hiện tốt phong trào thi đua “Đồng khởi mới”.

Tin, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN