Xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản về an toàn giao thông

12/09/2011 - 08:45

Hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (UBMTTQVN) đã đưa nội dung thực hiện đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) vào chương trình phối hợp thống nhất hành động của UBMTTQVN tỉnh triển khai đến các cấp Mặt trận và các tổ chức thành viên để thực hiện. Đồng thời, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh có văn bản hướng dẫn Mặt trận các cấp triển khai, thực hiện những công việc trọng tâm để góp phần đảm bảo trật tự ATGT, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” do Mặt trận chủ trì. Mặt trận các cấp đã lồng ghép tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả cuộc vận động với những việc làm cụ thể, thiết thực.

Hội thi tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ tại xã Thới Lai (Bình Đại).
Ảnh: H.H

 

Đối với gia đình, khi đăng ký xây dựng gia đình văn hóa phải ký cam kết thực hiện gia đình đảm bảo ATGT. Các thành viên khi tham gia giao thông phải được học tập các quy định của pháp luật về ATGT; người điều khiển phương tiện giao thông phải có giấy phép lái xe, không uống rượu, bia, người chưa đủ tuổi không được sử dụng xe máy, không lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, hành lang công trình giao thông. Đối với khu dân cư, khi đăng ký xây dựng “Khu dân cư tiên tiến”, “Ấp, khu phố văn hóa” phải đăng ký “Khu dân cư đảm bảo trật tự ATGT”; phải có nhiều hình thức phong phú để tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật quy định về ATGT; triển khai nội dung cuộc vận động “Toàn dân tham gia giữ gìn trật tự ATGT” đến các gia đình, phải xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn đảm bảo thông thoáng, không có tai nạn giao thông xảy ra; có 85% hộ gia đình ký cam kết đảm bảo trật tự ATGT.

Qua phát động, đến nay toàn tỉnh có 331.589 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa (đạt 92,3%), có 325.906 gia đình an toàn về an ninh trật tự (đạt 93,74%), có 982 khu dân cư đạt danh hiệu “Khu dân cư tiên tiến” và 982 ấp, khu phố đạt danh hiệu “Ấp, khu phố văn hóa”, có 914 ấp, khu phố đạt ấp, khu phố an toàn. Riêng năm 2011, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã tham gia với Ban ATGT tỉnh biên soạn tờ cam kết “Gia đình không vi phạm trật tự an toàn giao thông”, “Mỗi gia đình cần biết một số quy định cơ bản về pháp luật ATGT” triển khai đến mỗi gia đình để mọi thành viên biết và thực hiện. Xuất phát từ sáng kiến của Hội Cựu chiến binh tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh phối hợp với Ban ATGT tỉnh tổ chức lễ ký cam kết thi đua giữa Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh với các tổ chức thành viên của Mặt trận, cụ thể là 5 đoàn thể chính trị của tỉnh về nội dung thực hiện đảm bảo ATGT năm 2011. Trên cơ sở đó, đến nay đã có 9/9 huyện, thành phố và một phần ba số xã trong toàn tỉnh đã tiến hành ký cam kết. Ngoài ra, gắn với Đề án 01. 138 về “Phát động toàn dân tham gia phòng, ngừa, phát hiện tố giác tội phạm; quản lý, cảm hóa, giáo dục người vi phạm pháp luật ở cộng đồng dân cư và xây dựng khu dân cư an toàn”, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh phối hợp với Công an, Hội Nông dân tổ chức triển khai xây dựng 20 xã điểm về “Quản lý, cảm hóa, giáo dục người vi phạm pháp luật ở cộng đồng dân cư”, trong đó có đối tượng vi phạm pháp luật về ATGT. Đặc biệt, có một số nơi đã xây dựng được mô hình mời gọi số đối tượng có nguy cơ cao vi phạm ATGT đến giáo dục và lập danh sách giao cho các đoàn thể quản lý.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt, công tác bảo đảm ATGT hiện nay vẫn còn một số hạn chế như: hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động để người dân có ý thức chấp hành pháp luật về ATGT vẫn còn chung chung, mang tính hình thức, mới chỉ dừng lại ở việc ban hành văn bản, đăng ký mà chưa quan tâm nhiều đến công tác chỉ đạo thực hiện, kiểm tra và đánh giá kết quả tổ chức thực hiện.

Để phát huy được vai trò của Mặt trận và các tổ chức thành viên trong việc tham gia vận động nhân dân bảo đảm trật tự ATGT thiết nghĩ, cần tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản về ATGT, xây dựng gia đình, khu dân cư không có người vi phạm gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên gương mẫu chấp hành pháp luật về ATGT. Đưa tiêu chí đảm bảo ATGT vào tiêu chí xếp loại, đánh giá các danh hiệu thi đua cuối năm của Mặt trận và các đoàn thể. Tăng cường tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, chiếu phim, các hội nghị trao đổi về thực trạng và các giải pháp vận động nhân dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT. Hàng năm, các địa phương phải có nghị quyết chuyên đề về bảo đảm trật tự ATGT; phải có những chế tài để cán bộ, đảng viên gương mẫu chấp hành pháp luật và không để con em, người thân trong gia đình vi phạm.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN