Phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh, bài 3

Xây dựng và phát triển đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại, bền vững

07/10/2022 - 05:42

BDK - Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị (ĐT) Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Tỉnh ủy đã cụ thể hóa triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng. Qua đó, phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, huy động sức mạnh của hệ thống chính trị để xây dựng, phát triển ĐT tỉnh theo hướng đồng bộ, hiện đại, bền vững, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Thi công Đại lộ Đông Tây, phường Phú Khương, TP. Bến Tre.

Thi công Đại lộ Đông Tây, phường Phú Khương, TP. Bến Tre.

Thực trạng phát triển đô thị

Hiện nay, hệ thống ĐT trên địa bàn tỉnh phát triển chủ yếu dựa trên nền tảng kế thừa khung hiện trạng hạ tầng của các ĐT, các trung tâm xã hiện hữu. Theo nhu cầu mở rộng phát triển ĐT, đến nay, hệ thống ĐT trên toàn tỉnh gồm 24 ĐT. Trong đó, 1 ĐT loại II (TP. Bến Tre); 3 ĐT loại IV (Ba Tri, Bình Đại, Mỏ Cày Nam); 20 ĐT loại V (Giồng Trôm, Thạnh Phú, Châu Thành, Chợ Lách và 16 ĐT được hình thành từ các xã). Tỷ lệ ĐT hóa đạt khoảng 23%.

Hiện ĐT của tỉnh được phân bố hệ thống và quy mô cấu trúc ĐT rất cụ thể. Tại các ĐT nằm trong vùng phía Bắc sông Hàm Luông (bao gồm TP. Bến Tre, các ĐT thuộc Giồng Trôm, Châu Thành), diện tích xây dựng ĐT lớn nhất trong toàn tỉnh, khoảng 3.731ha, chiếm khoảng 6,1%; mật độ dân cư ĐT vào khoảng 2.100 người/km2.

Tại các ĐT nằm trong vùng phía Nam sông Hàm Luông (bao gồm các ĐT thuộc huyện Chợ Lách, Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam), diện tích xây dựng ĐT chỉ vào khoảng 1.449ha, tương đương 2,5% tính trên diện tích đất tự nhiên, mật độ dân cư ĐT vào khoảng 2.088 người/km2. Các ĐT nằm trong vùng ven biển và duyên hải phía Đông của tỉnh (bao gồm các ĐT thuộc huyện Ba Tri, Bình Đại, Thạnh Phú), diện tích xây dựng ĐT vào khoảng 1.795ha, tương đương 1,4%, thấp nhất toàn tỉnh, mật độ dân cư ĐT tại đây vào khoảng 1.656 người/km2.

Theo đánh giá chung, hệ thống ĐT của tỉnh có chất lượng tương đối ổn định, nhưng có sự phân bố chưa đồng đều, đất đai ĐT phát triển chưa hiệu quả và các điểm dân cư nông thôn có tiềm năng phát triển thành các trung tâm cụm xã hoặc các trung tâm tiểu vùng chưa được khai thác triệt để. Ngoài ĐT TP. Bến Tre, các ĐT còn lại chủ yếu phát triển tập trung tại khu vực trung tâm ĐT, trên các tuyến đường giao thông ĐT hiện hữu, chưa hình thành các khu dân cư, khu ĐT mới, chưa khai thác hiệu quả quỹ đất trong quy hoạch phát triển mở rộng ĐT.

Định hướng phát triển đô thị

Theo Giám đốc Sở Xây dựng Đoàn Công Dũng, xây dựng, phát triển ĐT tỉnh, đặc biệt là ĐT TP. Bến Tre theo hướng ĐT xanh, ĐT thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu, làm trung tâm dẫn dắt sự phát triển của các tiểu vùng, là động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được đầu tư đồng bộ, hiện đại. Nâng tỷ lệ ĐT hóa của tỉnh ngang bằng và từng bước cao hơn mức trung bình toàn quốc. Xây dựng bộ máy chính quyền ĐT hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chất lượng cuộc sống người dân ĐT ngày càng nâng cao, đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, an ninh, an toàn và trật tự ĐT.

Theo Chương trình thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững ĐT Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 thì đến năm 2030, tỷ lệ ĐT hóa đạt trên 50%. Tỷ lệ đất xây dựng ĐT trên tổng diện tích đất tự nhiên đạt khoảng 5 - 8%. Toàn tỉnh có 37 ĐT, trong đó: 1 ĐT loại I (TP. Bến Tre), 3 ĐT loại III (các thị trấn mở rộng Ba Tri, Bình Đại, Mỏ Cày); 2 ĐT loại IV (thị trấn Thạnh Phú, Chợ Lách) và 31 ĐT loại V gồm 3 ĐT thị trấn huyện lỵ (Giồng Trôm, Châu Thành và Mỏ Cày Bắc) và 28 ĐT thành lập từ các xã. Tỷ lệ phủ kín lập điều chỉnh bổ sung quy hoạch phân khu tại các ĐT loại IV trở lên đạt trên 100%, tỷ lệ phủ kín lập điều chỉnh bổ sung quy hoạch chi tiết tại các ĐT loại V trên 70%; 100% các ĐT có chương trình cải tạo, chỉnh trang, tái thiết và phát triển ĐT.

Hoàn thành việc thành lập 3 thị xã (thị xã Ba Tri, Mỏ Cày và Bình Đại); 2 phường, TP. Bến Tre, gồm: Nhơn Thạnh, Phú Nhuận; 6 thị trấn gồm: An Định, huyện Mỏ Cày Nam; Tân Xuân, An Ngãi Trung và Mỹ Chánh, huyện Ba Tri; Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm; Giao Thạnh, huyện Thạnh Phú. Tỷ lệ đất giao thông trên đất xây dựng ĐT đạt khoảng 12 - 18%; diện tích đất cây xanh bình quân trên mỗi người dân ĐT đạt khoảng 9 - 12m2; diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người tại khu vực ĐT tối thiểu đạt 32m2.

Theo Chương trình thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị thì tầm nhìn đến năm 2045, tỷ lệ ĐT hóa đạt cao hơn mức trung bình toàn quốc. Hệ thống ĐT trên địa bàn tỉnh đáp ứng khả năng liên kết vùng, khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời có khả năng chống chịu, thích ứng với biến đổi khí hậu. Xây dựng nâng cấp ĐT, thành lập đơn vị hành chính ĐT phù hợp định hướng quy hoạch tỉnh. Thành lập mới 3 thành phố (TP. Ba Tri, TP. Mỏ Cày và TP. Bình Đại). Định hướng toàn tỉnh hướng đến thành lập thành phố đặc thù trực thuộc Trung ương sau năm 2045.

            Bài, ảnh: Hữu Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN