Xây dựng và phát triển mô hình kinh tế tập thể

06/03/2014 - 16:20

Theo Chi cục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, toàn tỉnh có 87 tổ hợp tác (THT) và 21 hợp tác xã (HTX) hoạt động trên các lĩnh vực thủy sản, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp.

Đa số các HTX có nguồn vốn đầu tư bình quân khoảng 50 triệu đồng, cá biệt có nhiều HTX có nguồn vốn hàng chục tỷ đồng, như: HTX dịch vụ sản xuất kinh doanh Cây giống Hoa kiểng Cái Mơn, HTX thủy sản Đồng Tâm, HTX thủy sản Rạng Đông.

Nhìn chung, phát triển kinh tế tập thể thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu quả, đã xuất hiện nhiều mô hình hoạt động mới, nhiều THT đi vào hoạt động có nề nếp hơn. THT chôm chôm Phú Phụng, cơ sở sản xuất chôm chôm Sáu Hớn được công nhận GlobalGAP. Toàn tỉnh có 7 đơn vị được chứng nhận VietGAP như THT nhãn Long Hòa, THT bưởi da xanh Phú Thành, THT bưởi da xanh Hòa Nghĩa, THT măng cụt Long Thới, THT sầu riêng Sơn Định, THT sản xuất chôm chôm Tiên Phú, THT bưởi da xanh Phú Nhuận; có 5 doanh nghiệp thu mua hạt ca cao được chứng nhận tiêu chuẩn UTZ. Hiện ngành nông nghiệp đang xúc tiến rà soát, hỗ trợ các mô hình phát triển ổn định và bền vững hơn.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN