Xem trọng công tác tổ chức cán bộ và kiểm tra giám sát các cơ sở Đảng

15/02/2011 - 17:26

Năm 2010, Ban Tổ chức Huyện ủy Giồng Trôm đã thực hiện tốt vai trò làm tham mưu, giúp Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác tổ chức cán bộ; đặc biệt là tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và cấp huyện.

Việc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ huyện được tổ chức thực hiện tốt, với 4.458/4.625 đảng viên tham dự, đạt 96,38%. Thực hiện Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, toàn huyện có 100% đảng viên đăng ký học tập theo chủ đề “Xây dựng Đảng ta trong sạch vững mạnh, là đạo đức, là văn minh”; thường xuyên củng cố các tổ chức cơ sở Đảng có biểu hiện sa sút. Đến nay, toàn huyện đã kết nạp được 274/260 đảng viên, đạt 105,38% so với chỉ tiêu Tỉnh ủy giao. Cán bộ của huyện được sắp xếp, bố trí cơ bản ổn định và hoạt động có hiệu quả.

Công tác kiểm tra tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo, xử lý kỷ luật đối với tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên được thực hiện kịp thời và nghiêm minh. Năm 2010, Ủy ban Kiểm tra các cấp và các chi bộ đã kiểm tra 17 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, giảm 15% so với năm 2009; kiểm tra 68 tổ chức cơ sở Đảng cấp dưới về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kết quả có 68/68 tổ chức có chương trình kế hoạch và thực hiện các nội dung theo kế hoạch kiểm tra; kiểm tra 60 tổ chức cơ sở Đảng cấp dưới về việc thi hành kỷ luật trong Đảng, kết quả không có trường hợp nào phải thi hành kỷ luật.

Tại hội nghị tổng kết công tác cán bộ và công tác kiểm tra, giám sát vừa qua, lãnh đạo huyện Giồng Trôm đã trao Kỷ niệm chương cho 7 cá nhân đã có thành tích đóng góp cho sự nghiệp kiểm tra Đảng. Dịp này, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy cũng đã tặng giấy khen cho 6 đơn vị cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2010.

 

HOÀNG MINH

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN