Xử lý kỷ luật 35 trường hợp vi phạm liên quan đến tham nhũng

09/01/2017 - 14:19

Bộ đội Biên phòng Cổ Chiên tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân vùng biển. Ảnh: Thanh Long

Sở Tư pháp vừa tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

5 năm qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN được triển khai thực hiện nghiêm túc, bước đầu có hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức về PCTN trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân. 100% báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện được bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật PCTN; 100% cán bộ, công chức, viên chức các ngành, các cấp được quán triệt, học tập, nâng cao nhận thức về PCTN, nội dung cơ bản của Luật PCTN và những văn bản quy phạm có liên quan. Ngoài ra, các quy định của pháp luật về PCTN được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến người dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, có tác động tích cực đến công tác đấu tranh PCTN. Hầu hết các đơn, thư khiếu nại, tố cáo được người có thẩm quyền giải quyết. Các trường hợp vi phạm có liên quan đến tham nhũng được phát hiện, xử lý theo quy định. Trong 5 năm qua, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã phối hợp với các ngành có liên quan tiến hành xem xét, xử lý kỷ luật đối với 35 trường hợp vi phạm liên quan đến tham nhũng; Thanh tra tỉnh phát hiện 9 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng.

Tuy nhiên, trong thời gian thực hiện đề án còn gặp không ít khó khăn như: Một số cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện đề án còn chậm so với kế hoạch; hình thức, biện pháp tuyên truyền chưa phong phú, chưa đi vào chiều sâu, nội dung chưa thật sự hấp dẫn, thu hút. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức lợi dụng sơ hở trong quản lý, cơ chế, chính sách để thực hiện hành vi tham nhũng. Đa số người dân chưa mạnh dạn tham gia đấu tranh chống lại các hành vi sai trái của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ.

Hội nghị cho rằng, cần thiết tiếp tục xây dựng, triển khai thực hiện đề án giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó, triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Từng bước xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN; vận động đội ngũ luật sư, luật gia tích cực tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật.

T.Long

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN