Xử lý nghiêm thanh niên chống thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự

19/05/2020 - 21:36

Cử tri xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp thanh niên chống thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) để tạo điều kiện thực hiện Luật NVQS thuận lợi hơn trên địa bàn trong năm 2020 và những năm tới.

- UBND tỉnh trả lời: UBND tỉnh xin tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri. Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục Luật NVQS trong nhân dân. Tổ chức tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đúng quy trình, bảo đảm công khai, dân chủ, đúng pháp luật. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ trực tiếp lập hồ sơ công dân vi phạm, xử lý đúng theo quy định của pháp luật; tránh để hồ sơ không đủ điều kiện xử lý. Kiên quyết xử lý tổ chức, cá nhân lợi dụng chức trách, quyền hạn gây nhũng nhiễu, tiêu cực trong tuyển quân; đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp trốn tránh thực hiện NVQS theo quy định của Luật NVQS năm 2015 và các quy định pháp luật có liên quan.

BBT

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN