Xuân Đồng Khởi

03/02/2017 - 09:16

Đất nước đang đón chào những ngày xuân thật đẹp. Với Bến Tre, xuân này càng thêm ý nghĩa khi khu di tích Đồng Khởi được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Giá trị Đồng Khởi một lần nữa được khẳng định và được tôn vinh đầy đủ.

Xuân Đồng Khởi 1960 đã để lại cho chúng ta những giá trị to lớn. Đó là giá trị của tinh thần quật khởi, không cam chịu áp bức, quyết vùng lên “diệt ác, phá kìm”; giá trị của tinh thần đoàn kết, của ý Đảng - lòng Dân, cùng hướng về mục tiêu độc lập; giá trị của nắm chắc và vận dụng sáng tạo thời cơ, của nghệ thuật chiến tranh “hai chân, ba mũi”... Xuân Đồng Khởi 1960 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son, chuyển thế cách mạng miền Nam, báo hiệu sự sụp đổ của chế độ Mỹ - Diệm.

Xuân Đinh Dậu 2017 nhắc nhở mỗi chúng ta về giá trị Đồng Khởi. Giá trị đó phải được giữ gìn và phát huy trong giai đoạn hiện nay để xây dựng quê hương Đồng Khởi ngày càng giàu đẹp, người dân Bến Tre có cuộc sống sung túc hơn. Đó là mục tiêu của “Đồng Khởi mới”, của ý Đảng - lòng Dân.

Đã 57 năm kể từ ngày Bến Tre Đồng khởi, nhưng tỉnh ta vẫn còn là tỉnh nghèo. Đó là một nỗi nhục; là lỗi của chúng ta với tiền nhân; chúng ta không thể cam chịu! Mỗi người, mỗi gia đình từ nay không cam chịu đói nghèo, quyết vươn lên thoát nghèo, làm giàu; mỗi ngành, địa phương không cam chịu tụt hậu, phải năng động, sáng tạo cùng nhau đưa tỉnh nhà phát triển. Chúng ta hãy cùng “hành động” bằng tư tưởng tiến công, bằng tinh thần đoàn kết, bằng ý thức trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao của từng cán bộ, đảng viên, từng chiến sĩ và mỗi người dân để đưa phong trào thi đua “Đồng khởi mới” đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả cao nhất có thể. Chúng ta cần biến tinh thần Đồng khởi năm xưa thành hành động thiết thực, cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Nếu Xuân Đồng Khởi 1960 báo hiệu sự sụp đổ của chế độ Mỹ - Diệm, thì Xuân Đinh Dậu 2017 được kỳ vọng là Xuân Khởi nghiệp, báo hiệu kết thúc nghèo khó và tụt hậu trên quê hương Đồng Khởi anh hùng.

Phan Văn Mãi - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN