Xứng đáng với truyền thống hai lần anh hùng

12/05/2017 - 07:08

Trong khí thế thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng các sự kiện lịch sử của đất nước, đặc biệt là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, lực lượng vũ trang (LLVT) Bến Tre không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, quyết tâm xây dựng Đảng bộ Quân sự trong sạch vững mạnh, xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện.

LLVT của các đơn vị tiến hành duyệt đội ngũ qua khán đài tại lễ ra quân huấn luyện năm 2017. Ảnh: Đặng Thạch

Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, tại Bến Tre, địch vẫn ngoan cố mở những cuộc hành quân lấn chiếm, ra sức phòng thủ thị xã, thị trấn. Trước tình hình đó, ngày 9-4-1975, Tỉnh ủy ra chỉ thị: khẩn trương tổ chức lực lượng chính trị, vũ trang, hình thành đội ngũ chặt chẽ, chớp thời cơ giành thắng lợi hoàn toàn.

Các huyện, các xã chuẩn bị kế hoạch tấn công giải phóng địa phương mình. Hơn 30 vạn quần chúng được phân công bí mật bao vây đồn bót, tháp canh chờ giờ hành động. Ban chỉ đạo thống nhất dùng Tiểu đoàn 560 và 1 đại đội đặc công từ phía Tây Bắc thị xã đánh xuống; Tiểu đoàn 263, 516 và 1 đại đội đặc công từ Bắc thị xã đánh lên; Tiểu đoàn 8 và Đại đội trợ chiến từ tả ngạn phía Nam thị xã đánh qua sông Bến Tre; Tiểu đoàn 590 chốt lộ 26 từ kênh Chẹt Sậy đến Mỹ Lồng; Tiểu đoàn 10 tăng cường cho huyện Mỏ Cày. Ngày 27-4-1975, Ban chỉ đạo chiến dịch thống nhất chuyển phương án chiến đấu. Theo phương án mới, Tiểu đoàn 263, Tiểu đoàn 516 cùng với Đại đội đặc công được điều về địa bàn Giồng Trôm. Đêm 29-4-1975, quân ta tổ chức Tiểu đoàn 263 và Đại đội đặc công đánh phân chi khu Lương Quới và đồn trên trục giao thông 26, buộc địch phải đưa tiểu đoàn bảo an ứng cứu. Đồng thời ta tập trung Tiểu đoàn 516, Tiểu đoàn 590 phục kích diệt địch và giữ chân chúng ở khu vực Đồng Gò, Lương Quới.

Sáng 30-4-1975, địch đưa các Tiểu đoàn 418, 453, 401, 507 đến giải tỏa Lương Quới. Trong khi ta đang giằng co với địch thì hồi 10 giờ 45 phút ngày 30-4-1975, Dương Văn Minh - Tổng thống cuối cùng của chế độ Sài Gòn tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Trong lúc đó tại thị xã Bến Tre, tên Đại tá Phạm Chí Kim - Tỉnh trưởng kiêm Tiểu khu trưởng ngoan cố ra lệnh “tử thủ”; bọn địch chống trả quyết liệt. Chiều 30-4-1975, các lực lượng vũ trang của ta phối hợp với lực lượng khởi nghĩa của quần chúng tiến công hầu hết các đồn bót, phân chi khu, căn cứ quan trọng ở các huyện và hàng loạt đồn ven thị xã. Cùng với tiến công quân sự, ta đưa lực lượng chính trị, binh vận triển khai vào nội ô thị trấn, thị xã thúc ép địch đầu hàng. Dưới sức mạnh tiến công như vũ bão của quân ta, 8 giờ sáng ngày 1-5-1975, toàn bộ quân địch buông súng đầu hàng. Hàng vạn quần chúng nổi dậy xuống đường và từ các ngả tiến vào thị xã. Cờ mặt trận tung bay khắp phố phường, thị xã Bến Tre hoàn toàn giải phóng. Cũng trong thời điểm này, ở các thị trấn Mỏ Cày, Ba Tri, Giồng Trôm, Bình Đại, Thạnh Phú, Châu Thành, Chợ Lách đều đồng loạt tiến công giải phóng hoàn toàn địa bàn.

Dân tộc Việt Nam với ý chí “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, đã giành được thắng lợi hoàn toàn trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thắng lợi đó đã đánh dấu bước ngoặt quyết định con đường cách mạng mà Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vạch ra trong chính cương vắn tắt năm 1930, đó là con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Tự hào về Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, cán bộ, chiến sĩ LLVT Bến Tre không ngừng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, kế thừa và phát huy truyền thống quyết chiến, quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng, tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng trong các cơ quan, đơn vị. Đội ngũ cán bộ quân sự cơ sở thường xuyên được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức quốc phòng an ninh, nâng cao trình độ mọi mặt, chú trọng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, thực hành diễn tập các phương án, bảo đảm chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong mọi tình huống, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ nhân dân.

Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, LLVT Bến Tre nguyện một lòng phát huy truyền thống anh dũng, đồng khởi, thắng Mỹ, diệt ngụy, nêu cao tinh thần quyết chiến, quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam, xây dựng LLVT tỉnh nhà ngày càng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống đơn vị hai lần anh hùng LLVT nhân dân.

Hoàng Lan

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN