Đã có 5 huyện, thành phố thống kê xong diện tích hỗ trợ cho người trồng dừa

05/08/2012 - 15:38

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), đến nay đã có 5 huyện, thành phố thống kê xong diện tích hỗ trợ cho người trồng dừa.

Trong đó, TP. Bến Tre có diện tích 2.707ha, số tiền hỗ trợ là 4,061 tỷ đồng; Châu Thành: 7.964ha, số tiền hỗ trợ: 11,920 tỷ đồng; Chợ Lách: 1.726ha, hỗ trợ: 2,590 tỷ đồng; Mỏ Cày Bắc: 9.374ha, hỗ trợ: 14,061 tỷ đồng; Mỏ Cày Nam: 14.924ha, số tiền hỗ trợ: 22,386 tỷ đồng. Tổng cộng diện tích được thống kê đến nay là 36.679ha, số tiền hỗ trợ 55,019 tỷ đồng. Qua thống kê bước đầu cho thấy, diện tích chênh lệch của các huyện so với diện tích thống kê của Niên giám thống kê năm 2011 là rất lớn (TP. Bến Tre năm 2011 chỉ có 1.869ha, Châu Thành: 6.352ha, Chợ Lách: 1.098ha, Mỏ Cày Nam: 13.625ha, Mỏ Cày Bắc: 8.120ha).

Để tránh sai sót trong việc điều tra thống kê, Sở NN&PTNT yêu cầu Phòng NN&PTNT các huyện, thành phố trong quá trình điều tra thống kê diện tích trồng dừa phải dựa theo đúng tiêu chí hỗ trợ cho người trồng dừa trong Kế hoạch số 47 của Sở NN&PTNT. Các huyện còn lại phải khẩn trương kết thúc việc thống kê, chậm nhất đến ngày 7-8-2012, để trình UBND tỉnh phê duyệt kinh phí.

Hữu Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN