Iran cam kết cung cấp tài liệu chi tiết về vụ bắn nhầm máy bay Ukraine

Iran cam kết cung cấp tài liệu chi tiết về vụ bắn nhầm máy bay Ukraine