Chìm phà tại Bangladesh, ít nhất 23 người thiệt mạng

Chìm phà tại Bangladesh, ít nhất 23 người thiệt mạng