Tàu ngầm Indonesia cùng 53 thủy thủ đoàn mất tích

Tàu ngầm Indonesia cùng 53 thủy thủ đoàn mất tích