Tiến độ các dự án Khu công nghiệp và Khu tái định cư Phú Thuận

Tiến độ các dự án Khu công nghiệp và Khu tái định cư Phú Thuận