Kiểm tra nghiệm thu công trình Nhà máy Điện gió Bình Đại

Kiểm tra nghiệm thu công trình Nhà máy Điện gió Bình Đại