Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn tiếp và làm việc với Quỹ hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn tiếp và làm việc với Quỹ hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý