Cố ý gây thương tích làm chết người, bị tòa phạt 7 năm tù

Cố ý gây thương tích làm chết người, bị tòa phạt 7 năm tù