Phạt 510 triệu đồng đối với Công ty cổ phần xử lý rác thải Bến Tre

Phạt 510 triệu đồng đối với Công ty cổ phần xử lý rác thải Bến Tre