Hội Trợ giúp Trẻ em Việt Nam - Nhật Bản thăm Trường Nuôi dạy trẻ em khuyết tật tỉnh

Hội Trợ giúp Trẻ em Việt Nam - Nhật Bản thăm Trường Nuôi dạy trẻ em khuyết tật tỉnh