Khai mạc vòng sơ tuyển Hội thi Olympic tiếng Anh lần 2-2022

Khai mạc vòng sơ tuyển Hội thi Olympic tiếng Anh lần 2-2022