Phụ nữ Long Hòa thành lập Tổ đi chợ phục vụ bà con  cách ly dịch do Covid-19

Phụ nữ Long Hòa thành lập Tổ đi chợ phục vụ bà con cách ly dịch do Covid-19