Triển khai trồng 31,2 ngàn cây xanh trên địa bàn tỉnh

Triển khai trồng 31,2 ngàn cây xanh trên địa bàn tỉnh