Hưng Khánh Trung B “Đồng khởi mới” xây dựng nông thôn mới

14/06/2021 - 06:32

BDK - “Học tập điển hình, bắt kịp điển hình, vượt qua điển hình”, Đảng ủy xã Hưng Khánh Trung B đã quyết tâm triển khai phong trào thi đua “Đồng khởi mới” trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao (NTMNC). Khí thế thi đua thể hiện trên từng nẻo đường nông thôn đang từng ngày thay da đổi thịt.

Nhân dân xã Hưng Khánh Trung B xây dựng đường giao thông nông thôn.

Nhân dân xã Hưng Khánh Trung B xây dựng đường giao thông nông thôn.

Xây dựng Đảng là then chốt

Bí thư Đảng ủy xã Hưng Khánh Trung B Phạm Văn Hòn giải thích: “Điển hình chúng tôi nhắc đến ở đây chính là phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) của xã Sơn Định, huyện Chợ Lách. Sơn Định là xã NTM đầu tiên của huyện, với nhiều cách làm hay, hiệu quả. Chúng tôi học tập Sơn Định trong xây dựng NTMNC, bắt kịp Sơn Định cùng đạt xã NTMNC trong năm 2021 và phấn đấu vượt qua Sơn Định trong xây dựng NTM kiểu mẫu giai đoạn 2025 - 2030”.

Đảng ủy xã Hưng Khánh Trung B đã triển khai kế hoạch thi đua “Đồng khởi mới” đến các chi bộ trực thuộc, MTTQ và đoàn thể xã. Đối với các ấp thì thi đua học tập ấp Trung Hiệp trong xây dựng ấp NTM kiểu mẫu và bắt kịp, vượt qua chất lượng ấp NTM kiểu mẫu so với ấp Trung Hiệp giai đoạn 2025 - 2030. Đối với các chi bộ thì thi đua đạt chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm. Đối với bí thư chi bộ và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xã thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm. Đối với MTTQ và đoàn thể, cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn xã tùy theo nhiệm vụ của từng đoàn thể, cơ quan, đơn vị mà đưa ra nội dung đăng ký thi đua phù hợp với đoàn thể, cơ quan mình.

Trong triển khai các nội dung thi đua “Đồng khởi mới”, xã Hưng Khánh Trung B bám sát “Hai chân - Ba mũi” để chọn nội dung thực hiện. Bí thư Đảng ủy xã Hưng Khánh Trung B Phạm Văn Hòn cho biết: “Xác định xây dựng Đảng là then chốt nên “chân thứ nhất” là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Cụ thể, qua sơ kết 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và 5 năm Chỉ thị số 05-CT/TW khóa XII, Đảng ủy khen thưởng 4 tập thể và 28 cá nhân. Các chi bộ đăng ký xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện giai đoạn 2021 - 2025, Chi bộ ấp Trung Hiệp đạt trong năm 2021. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, năng lực cán bộ, công chức, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền… ngày một nâng lên,  từng bước xây dựng cải cách hành chính theo mức độ 4.

“Chân thứ hai” xã Hưng Khánh Trung B chọn là xây dựng xã NTMNC. Đến thời điểm này, xã đạt 15/15 tiêu chí xã NTMNC; trong đó được tỉnh công nhận 2 tiêu chí (số 14 và 15), hoàn thành hồ sơ 8 tiêu chí gửi về huyện và hoàn thiện hồ sơ 5 tiêu chí đề nghị kiểm tra công nhận trong tháng 6-2021 để bắt kịp xã Sơn Định. Riêng ấp Trung Hiệp đạt 12/12 tiêu chí ấp NTM kiểu mẫu, đang củng cố hồ sơ đề nghị công nhận”.

Phát huy sức dân

Phong trào thi đua “Đồng khởi mới” trong xây dựng NTMNC ở xã Hưng Khánh Trung B đã sáng lên những cách làm hay, hiệu quả. Chính là sự “đồng thuận, sáng tạo” từ cấp ủy đảng, chính quyền đến đoàn thể và nhân dân trong toàn xã. Điều này đã góp phần phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong xây dựng NTM, nhất là trong triển khai các công trình giao thông nông thôn trên địa bàn.

Nhân dân ấp Thanh Xuân, xã Hưng Khánh Trung B cùng nhau làm đường giao thông nông thôn.

Nhân dân ấp Thanh Xuân, xã Hưng Khánh Trung B cùng nhau làm đường giao thông nông thôn.

Không khí thi công tuyến đường loại C, ở Tổ nhân dân tự quản số 9, ấp Thanh Xuân vô cùng sôi nổi. Bà con ở đây tay cuốc, tay len khẩn trương trải đá để xe lu cán bằng. Toàn tuyến dài 0,36km, mặt đường rộng 3m, được triển khai theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm; trong đó, người dân giữ vai trò chủ đạo trong giám sát, thi công.

Trưởng ấp Thanh Xuân Nguyễn Thị Kiều Trang cho biết: “Qua họp, bà con rất đồng tình, ủng hộ. Trước đây, đoạn đường này 2,5m, bà con hiến đất, mở rộng đường. Ban công trình, ban giám sát đều là người dân địa phương. Như hôm qua và hôm nay, bà con tự chuẩn bị len, cuốc ra làm đường. Bà con mình đều hiểu rằng, khi đường sá mở rộng thì đi liền với kinh tế phát triển. Sau khi xong phần đường, toàn tuyến sẽ được thắp sáng và lắp camera an ninh”.

Đây là một trong các tuyến đường nông thôn được xã xúc tiến, triển khai làm nhanh và hiệu quả, nhận được sự đồng thuận của nhân dân. Theo Bí thư Đảng ủy xã Phạm Văn Hòn, xã đã huy động nguồn vốn đầu tư để tập trung phát triển hạ tầng giao thông, đê bao thủy lợi, ngăn mặn, trữ ngọt trên địa bàn xã. Hiện xã đã xây dựng xong 1 tuyến đường loại B dài 0,39km, kinh phí 300 triệu đồng từ mạnh thường quân và nhân dân đóng góp, 2 tuyến loại C 1 tuyến dài 0,815km, kinh phí 650 triệu đồng và 1 tuyến dài 0,46km, kinh phí 370 triệu đồng do ngân sách xã và nhân dân đóng góp; xây dựng 1 cầu nông thôn, kinh phí 500 triệu đồng do mạnh thường quân và nhân dân cùng làm; đắp đập rạch Chợ, ấp Thanh Trung, có trữ lượng 150 ngàn mét khối nước phục vụ cho 200ha đất nông nghiệp trên địa bàn 3 ấp, kinh phí 500 triệu đồng, do ngân sách huyện và nhân dân đóng góp; phối hợp với xã Vĩnh Thành đắp đập cầu Hòa Khánh, gia cố tuyến đê bao từ quốc lộ 57 đến Phú Hòa, kinh phí 1,5 tỷ đồng, do tỉnh hỗ trợ, phát động nhân dân có nhiều mô hình trữ nước mưa, nước ngọt… Đây là một trong “Ba mũi” trọng tâm mà xã Hưng Khánh Trung B chọn trong thi đua “Đồng khởi mới”.

Bí thư Đảng ủy xã Phạm Văn Hòn cho biết thêm: “Cùng với các công trình giao thông nông thôn do vốn tỉnh, huyện đầu tư theo quy hoạch, xã chủ động trong triển khai các công trình khác với nhiều hình thức như: công trình Nhà nước đầu tư - người dân làm nền hạ, hoặc mạnh thường quân hỗ trợ một phần - người dân làm nền hạ và công lao động, một số tuyến khác cũng theo hình thức vận động Nhà nước và nhân dân cùng làm, có tuyến thì mạnh thường quân tài trợ 100%. Trong vận động mạnh thường quân có sự tham gia tích cực của các tổ chức, đoàn thể xã, góp phần thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, tham gia làm giao thông nông thôn hiệu quả”.

Hai mũi còn lại của Hưng Khánh Trung B là phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững và đảm bảo quốc phòng - an ninh. Kết quả đến nay, xã đã củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác xã nông nghiệp và các tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả; duy trì sản phẩm sầu riêng VietGAP ấp Trung Hiệp. Tỷ lệ hộ nghèo dưới 3%; hoàn thành kế hoạch xây dựng con người xã Hưng Khánh Trung B phát triển toàn diện, gia đình hạnh phúc, tiến bộ.

Xã đã phấn đấu kéo giảm tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông trên cả 3 mặt. Việc xây dựng 3 cổng chào ở 3 cửa ngõ vào trung tâm xã, lắp đặt camera an ninh trên địa bàn, thắp sáng 2 tuyến đường chính với tổng chiều dài 7,9km và các tuyến đường B, C, đã góp phần trong đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Từ chủ trương chung, xã Hưng Khánh Trung B đã triển khai thành những công việc cụ thể, sát với nhu cầu và thực tế của địa phương. Sự đồng thuận trong đường lối và sáng tạo trong cách làm đã giúp cho Hưng Khánh Trung B chủ động, đẩy nhanh tiến độ, thực hiện nguyện vọng của bà con nhân dân, đáp ứng nhu cầu giao thông địa phương. Điều này đã tạo niềm tin, sự phấn khởi của nhân dân, hăng hái tham gia xây dựng giao thông nông thôn, ủng hộ chủ trương chung của Nhà nước.

Huyện ủy Chợ Lách triển khai phong trào thi đua “Đồng khởi mới” năm 2021 tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện tập trung làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng, nhằm đạt mục tiêu giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân “hiểu đúng - nhận thức sâu - đồng thuận cao - tích cực hưởng ứng thực hiện”. Từng đảng bộ, cơ quan, đơn vị phát động 100% tổ chức trực thuộc đăng ký nội dung phát động thi đua cụ thể trong năm 2021 với mục tiêu, thời gian hoàn thành cụ thể.

Bài, ảnh: Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN