Hưng Khánh Trung B xây dựng thành công xã nông thôn mới

16/08/2019 - 07:48

BDK - Sau thời gian nỗ lực phấn đấu, đến nay, xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách đã hoàn thành các tiêu chí (TC) và đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM). Đây là kết quả của quá trình phấn đấu lâu dài với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, việc triển khai thực hiện của chính quyền và MTTQ, các tổ chức đoàn thể cũng như sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân địa phương.

Hệ thống giao thông nông thôn xã Hưng Khánh Trung B hoàn thiện đã góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

Hệ thống giao thông nông thôn xã Hưng Khánh Trung B hoàn thiện đã góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

Quyết tâm vào cuộc

Từ nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng ủy xã Hưng Khánh Trung B đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng xã đạt chuẩn NTM đến năm 2015. Bước sang nhiệm kỳ 2015 - 2020, UBND xã tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2015 - 2020. Qua rà soát lại các TC, tính đến năm 2015, xã Hưng Khánh Trung B chỉ đạt 6 TC.

Bí thư Đảng ủy xã Trần Văn Long cho biết: Đến nay, xã đã hoàn thành 19 TC xã NTM. Để đạt được kết quả này, trước tiên là xã luôn được sự hỗ trợ, giúp đỡ của UBND tỉnh, UBND và các ban, ngành, đoàn thể huyện. Bên cạnh đó là sự tập trung quyết liệt của Đảng bộ xã, sự đoàn kết, thống nhất cao trong nhân dân thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu. Hàng năm, Đảng ủy xã có nghị quyết cụ thể và có phân công giao việc, chia lộ trình phấn đấu thực hiện các TC. Cụ thể, phân công ủy viên ban chấp hành Đảng bộ xã phụ trách theo dõi và hỗ trợ ấp thực hiện các TC. Ban Thường vụ thì phân công các ủy viên theo dõi trực tiếp chỉ đạo từ 1 - 2 ấp. Từng đảng viên phát huy vai trò nêu gương trong xây dựng các TC xã NTM. Tập trung công tác tuyên truyền, vận động người dân, qua đó góp phần nâng cao nhận thức và phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng xã NTM.

Trong triển khai thực hiện, Đảng ủy xã chú trọng việc đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở yếu kém gắn với các phong trào thi đua xây dựng tập thể lao động tiên tiến xuất sắc và xây dựng tổ chức quần chúng vững mạnh. Tập trung công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, năng lực công tác cho cán bộ và coi trọng bố trí, sử dụng hợp lý cán bộ.

Qua hơn 8 năm triển khai thực hiện, đến nay, kết cấu hạ tầng nông thôn của xã được xây dựng ngày càng đồng bộ. Loại hình kinh tế tập thể được khuyến khích phát triển, người dân nhạy bén tiếp cận các dịch vụ, ứng dụng khoa học kỹ thuật, chú trọng yếu tố uy tín và thị trường, chính quyền địa phương thu hút đầu tư, mở rộng doanh nghiệp trên địa bàn… làm cho hiệu quả sản xuất nâng lên đáng kể. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 45,8 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo của xã được kéo giảm còn 2,16%.

Qua quá trình thực hiện TC số 13, đến tháng 8-2019, Hợp tác xã nông nghiệp Hưng Khánh Trung B được thành lập, với 89 xã viên. Xã có 21 tổ liên kết hợp tác hoạt động theo Nghị định số 151/NĐ-CP, có 2 tổ hợp tác hoạt động hiệu quả: tổ sầu riêng VietGap ấp Trung Hiệp và tổ bưởi da xanh ấp Tân Trung. Xã cũng đã hình thành được 6/7 làng nghề hoa kiểng - cây giống.

Cùng chung tay góp sức

Kết quả huy động các nguồn lực thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM trên địa bàn xã trên 186 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp khoảng 57 tỷ đồng, chiếm 30,9% (bao gồm tiền mặt, đất đai, hoa màu, ngày công lao động và các tài sản khác).

Chủ tịch UBND xã Hưng Khánh Trung B Nguyễn Công Tráng cho biết: “Sau khi xác định được điểm xuất phát của mình cũng như các TC đạt được, chúng tôi bắt đầu xây dựng kế hoạch và bắt tay vào thực hiện. Trong thực hiện có phân công, phân việc cụ thể cho các tổ chức thành viên. Từ đó phát huy vai trò của MTTQ xã, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh…

Ban Chỉ đạo xã đã phát động phong trào thi đua xây dựng NTM, qua đó tạo không khí thi đua sôi nổi và có nhiều công trình, phần việc cụ thể, thiết thực. Kết quả đạt được xã NTM hôm nay được thể hiện qua sự chung sức, chung lòng trong nội bộ Đảng và quần chúng nhân dân. Phát huy vai trò trách nhiệm, sự đóng góp tích cực của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa và đóng góp của cải, vật chất để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, hợp tác sản xuất được hình thành và phát huy, từ đó, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên, hộ nghèo được kéo giảm, môi trường sống được cải thiện, an ninh trật tự được giữ vững.

Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM luôn được Ban Chỉ đạo xã chú trọng. Công tác dân vận triển khai rộng rãi, đa dạng về hình thức, gắn kết chặt chẽ giữa tuyên truyền với vận động theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”. Nhờ vậy, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân đã nhận thức rõ hơn về mục đích, ý nghĩa chương trình và vai trò của mình trong xây dựng NTM.

Để xây dựng thành công xã NTM cần rất nhiều yếu tố, và một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu mà Đảng ủy xã Hưng Khánh Trung B xác định là công tác thông tin, tuyên truyền, vận động xây dựng NTM một cách thường xuyên, sâu rộng, thiết thực với nhiều hình thức để cán bộ và nhân dân đều hiểu được ý nghĩa, quyền lợi và trách nhiệm của mình, từ đó tích cực tham gia. Đồng thời, xã thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tạo sự đồng lòng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bài, ảnh: Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN