Mỹ Nhơn phát động phong trào xây dựng xã nông thôn mới

07/02/2012 - 16:18

Ngày 3-2-2012, UBND xã Mỹ Nhơn (Ba Tri) đã tổ chức lễ phát động phong trào xây dựng xã nông thôn mới.

Tỷ lệ hộ nghèo trong xã hiện còn 11,63%. Thu nhập bình quân đầu người là 15,9 triệu đồng, tăng 2,7 triệu đồng so với năm trước. Công tác an sinh xã hội được quan tâm; phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục phát triển; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định; Đảng bộ tiếp tục được công nhận trong sạch vững mạnh. Đến nay, Mỹ Nhơn đã đạt được 9 tiêu chí (giao thông, thủy lợi, điện, chợ nông thôn, bưu điện, giáo dục, y tế, văn hóa và an ninh trật tự xã hội). Mục tiêu phấn đấu trong năm 2012 đạt thêm 5 tiêu chí (quy hoạch, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư, môi trường); năm 2013 đạt các tiêu chí còn lại (thu nhập, hộ nghèo, cơ cấu lao động, hình thức tổ chức sản xuất, hệ thống tổ chức chính trị, xã hội).

Trần Xiện

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN