67 đơn vị học tập cấp tỉnh

17/01/2019 - 20:50

 

Hội Khuyến học tỉnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm xây dựng “Đơn vị học tập” (ĐVHT) và trao giấy chứng nhận ĐVHT cấp tỉnh năm 2018. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước cùng đại diện một số sở, ngành tỉnh đến dự.

Năm 2018 là năm thứ hai tỉnh thực hiện xây dựng ĐVHT cấp tỉnh, có 74 đơn vị, cơ quan, trường học đăng ký phấn đấu đạt tiêu chí ĐVHT. Kết quả, có 67 đơn vị tự chấm điểm, gửi hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu ĐVHT. Trong 67 đơn vị đạt danh hiệu ĐVHT có 59 đơn vị đạt từ 91 - 100 điểm và 8 đơn vị đạt  từ 80 - 90 điểm và có 16 đơn vị được UBND tỉnh công nhận đạt danh hiệu 2 năm liền.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Phước thông tin năm 2019 sẽ triển khai thực nghiệm xây dựng ĐVHT theo tiêu chí mới. Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Hội Khuyến học và Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành hướng dẫn các cơ quan, sở, ngành tỉnh trên địa bàn tiếp tục đăng ký xây dựng ĐVHT; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tác động xây dựng ĐVHT trong các hội, đoàn thể; Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh triển khai xây dựng ĐVHT trong các công đoàn cơ sở, thí điểm xây dựng ĐVHT tại một số doanh nghiệp và xem đây là một trong những tiêu chí thi đua của công đoàn cơ sở.

Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN