Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh họp trực tuyến định kỳ

21/08/2021 - 17:48

BDK.VN - Chiều 21-8-2021, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh (BCĐ) tổ chức họp trực tuyến định kỳ với các địa phương về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ làm Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh.

Tại cuộc họp, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy thông qua Quyết định thành lập BCĐ; Giám đốc Sở Nội vụ thông qua Quyết định thành lập Sở Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, BCĐ được thành lập với 49 thành viên gồm: 1 Trưởng ban, 4 Phó trưởng ban và thành viên còn lại là các ủy viên.

Theo quyết định, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng BCĐ; Phó bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó trưởng ban Thường trực, kiêm Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy; Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; Phó chủ tịch UBND tỉnh phụ trách khối Khoa giáo văn xã, Giám đốc Sở Y tế là Phó trưởng BCĐ. Các ủy viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành hội, đoàn thể tỉnh.

BCĐ có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Xây dựng kế hoạch, phân công từng thành viên phụ trách; chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp cần thiết, hiệu quả nhằm khẩn trương phòng ngừa, ngăn chặn, khống chế, kiểm soát, đẩy lùi dịch Covid-19;

Chỉ đạo công tác phối hợp liên ngành, điều phối các nguồn lực, huy động hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân tham gia thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các hoạt động phòng chống dịch của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và trong thực hiện Chị thị số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các thành viên BCĐ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, trực tiếp chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trước BCĐ và đồng chí Trưởng BCĐ. Kinh phí hoạt động của BCĐ do ngân sách nhà nước chi trả. Các thành viên BCĐ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được phân công trước đây; được trưng dụng cán bộ của cơ quan, đơn vị, địa phương phục vụ cho công tác phòng chống dịch.

Sở Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tỉnh là bộ phận Thường trực của BCĐ; trực tiếp điều hành công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ và ủy quyền của BCĐ.

Các bộ phận giúp việc gồm các Tiểu ban: Chuyên môn, Truyền thông vận động, Đầu tư, An ninh trật tự, Hậu cần - phòng, chống dịch Covid-19; Các Tổ: Tư vấn, Công nghệ, Giúp việc - phòng, chống dịch Covid-19. BCĐ, Sở Chỉ huy và các tiểu ban sẽ từ động giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Phát biểu tại cuộc họp, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ - Trưởng BCĐ đề nghị các huyện, thành phố nhanh chóng có quyết thành lập lại BCĐ. Trong đó, giao Bí thư Huyện ủy, Thành ủy trực tiếp làm Trưởng ban. Cấp huyện, thành phố, xã, phường không cần lập Sở Chỉ huy phòng chống dịch mà giao BCĐ trực tiếp điều hành.

Tin, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN