Ban Dân vận Trung ương triển khai nhiệm vụ năm 2022

13/01/2022 - 12:54

BDK.VN - Sáng 13-1-2022, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2021 triển khai nhiệm vụ 2022. Tham dự và chỉ đạo tại điểm cầu Trung ương có Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng. Tại điểm cầu tỉnh Bến Tre có Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến tham dự.

Thường trực Ban Bí thư Võ văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Trung ương.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến cùng các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh.

Năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận tiếp tục có đổi mới về nội dung, phương thức. Các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm lãnh, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai thực hiện nội dung công tác dân vận theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và đại hội Đảng các cấp gắn với thực hiện Quyết định số 23-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, Nghị Quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Tập trung tuyên truyền vận động nhân dân tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt kết quả cao. Vận động nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch; huy động nguồn lực xã hội tham gia vào công tác phòng chống dịch bệnh; hệ thống dân vận đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, hình thành nhiều mô hình phòng chống dịch thiết thực.

Chính quyền các cấp quan tâm lãnh, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận chính quyền, nhất là triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Tăng cường thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đối thoại với nhân dân và đẩy mạnh cải cách hành chính. Các chủ trương, chính sách về công tác dân tộc, tôn giáo được các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Tham gia thảo luận tại hội nghị, đại biểu ngành công an; quân sự; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; TP. Hà Nội, Đắk Lắk; Hà Giang; Cà Mau: Phát biểu làm rõ thêm những kết quả nổi bật trong công tác dân vận năm 2021 tại các địa phương, công tác dân vận trong tham gia phòng chống dịch Covid-19, việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội; việc thực hiện quy chế dân chủ trong các cơ quan nhà nước…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng và  những thành tích đạt được của hệ thống dân vận và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận trong năm 2021.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Bến Tre.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Trung ương.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho rằng: Mục tiêu tổng quát được Đại hội XIII của Đảng xác định: “Củng cố tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại”, để góp phần đạt mục tiêu này, công tác dân vận của Đảng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động tạo sự chuyển biến thật sự trong nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, hệ thống chính trị đối với công tác dân vận của Đảng theo hướng thiết thực gắn bó mật thiết với cuộc sống nhân dân. Lấy chất lượng cuộc sống, sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng của các chính sách, năng lực, uy tín của cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Ban Dân vận các cấp sớm nghiên cứu, tham mưu cho các cấp ủy và hướng dẫn triển khai, thực hiện Chương trình hành động, Kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng hoạt động và đội ngũ cán bộ MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương, đơn vị mình. Cán bộ, đảng viên trước hết là người đứng đầu, người chủ trì phải gương mẫu, tự giác làm trước đồng thời đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhất là phong cách dân vận “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”.

Triển khai hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác dân vận. Đề nghị Ban Dân vận Trung ương, Ban Dân vận các cấp xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề của ngành mình đối với các cấp ủy, tổ chức đảng trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về công tác dân vận. Kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chăm lo đời sống bảo đảm an sinh xã hội cho nhân dân, thực hiện nghiêm việc đối thoại với nhân dân, giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc trong nhân dân ngay từ cơ sở những vụ việc khiếu kiện kéo dài, những vụ việc tiêu cực, tham nhũng mà nhân dân quan tâm.

Trong điều kiện Đảng cầm quyền, lãnh đạo hệ thống chính trị và xã hội, công tác dân vận của Đảng phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, hướng mạnh về cơ sở, bám sát dân, bám chắc địa bàn, chủ động nắm bắt phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng, chính đáng của nhân dân cho cấp ủy, chính quyền xem xét, giải quyết nhất là các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, việc làm, thu nhập của người dân. Nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác dân vận của Đảng. Cán bộ làm công tác dân vận phải kiên trì, không nóng vội, chủ quan, phải nhiệt tình, trách nhiệm, say mê. Có kiến thức, phương pháp khoa học, sâu sát, thận trọng và ứng xử có văn hóa.

Tin, ảnh: P. Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN