Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ðảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh

31/08/2021 - 18:44

BDK - Ngày 31-8-2021, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam có buổi làm việc với Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh để nghe báo cáo tình hình hoạt động trong thời gian qua và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu tại buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu tại buổi làm việc.

Thời gian qua, Đảng ủy BĐBP tỉnh tập trung lãnh đạo hoàn thành việc học tập, quán triệt và cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và các chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP tỉnh; đặc biệt, thực hiện tốt vai trò tiên phong trong phòng chống dịch Covid-19 và cứu nạn, cứu hộ; luôn bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của cả nước.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ đề nghị tập thể Đảng ủy BĐBP tỉnh tiếp tục bám sát vào sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, trực tiếp, xuyên suốt của Tỉnh ủy, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, xây dựng một tập thể thống nhất, với tinh thần trách nhiệm cao, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với yêu cầu mới.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Đảng ủy BĐBP tỉnh tiếp tục bám sát vào chức năng, nhiệm vụ được giao, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và các chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết. Tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động nắm, dự báo đúng, sát tình hình, nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp. Thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tăng cường công tác huấn luyện. Phối hợp chặt chẽ với công an, quân sự, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng. Tiếp tục thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới biển. Tiếp tục củng cố thế trận quốc phòng toàn dân và biên phòng toàn dân vững mạnh. Tăng cường công tác vận động quần chúng, ngư dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo khi có yêu cầu; nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo”, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia phòng chống dịch Covid-19 và chống xuất, nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới”, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN