Chất lượng dạy học trực tuyến đáp ứng nội dung cốt lõi

05/12/2021 - 20:17

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), công tác kiểm tra, đánh giá giữa kỳ năm học 2021-2022 thông qua hình thức trực tuyến của các cấp học sẽ hoàn thành trong tháng 12-2021. Tính đến thời điểm hiện tại, 36/187 trường cấp tiểu học, 131/134 trường cấp THCS, 31/36 trường cấp THPT và 7/9 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên đã tổ chức cho học sinh kiểm tra giữa kỳ bằng hình thức trực tuyến.

Giám đốc Sở GD&ĐT La Thị Thúy đánh giá, chất lượng dạy học cơ bản đáp ứng được nội dung cốt lõi theo hướng dẫn giảm tải của Bộ GD&ĐT. Dù vậy, chất lượng dạy và học hạn chế so với dạy học trực tiếp. Việc kiểm tra, đánh giá trực tuyến còn gặp khó khăn, sử dụng phần mềm không đồng bộ gây khó khăn cho học sinh, một số học sinh phải kiểm tra lại.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT, số lượng học sinh học trực tuyến cấp tiểu học đạt 59%, có 56.823/96.384 em; THCS có 62.402/67.679 em, chiếm tỷ lệ 92,2%; THPT có 29.812/30.838 em, chiếm tỷ lệ 96,67%; GDTX: 4.864/5.287 em, chiếm tỷ lệ 92%. Trong cấp THCS, THPT và GDTX có cả học sinh chưa có thiết bị học, phải học cùng bạn.

Trước đó, với quan điểm chỉ đạo nhất quán của Bộ GD&ĐT, “dừng đến trường nhưng không dừng việc học”, việc học của các cấp học trong toàn tỉnh không gián đoạn thông qua các hình thức học trên truyền hình, trực tuyến và các hình thức khác. Sở GD&ĐT đã kịp thời chỉ đạo xây dựng lại chương trình theo chủ đề, mạch kiến thức để phù hợp tình hình thực tế, đồng thời đảm bảo mục tiêu, yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng của từng môn học.

Phan Hân

 

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN