Chủ động phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản

18/08/2022 - 21:10

BDK - Theo báo cáo của các địa phương, trong 6 tháng đầu năm 2022, bệnh tai xanh đã được kiểm soát trong nhiều năm nhưng nguy cơ dịch bệnh còn cao, cần tiếp tục tiêm phòng cho đàn heo, nhất là đàn heo giống.

Bệnh cúm gia cầm xảy ra tại 16 tỉnh, thành phố, buộc tiêu hủy gần 70 ngàn con gia cầm. Bệnh dịch tả  heo châu Phi chủ yếu xảy ra tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ của 48 tỉnh, thành phố, buộc tiêu hủy trên 42 ngàn con. Bệnh lở mồm long móng xảy ra tại 4 tỉnh, thành phố, nguy cơ phát sinh dịch còn rất lớn. Diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại trên 14,8 ngàn ha...

Trước nguy cơ các loại dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản tiếp tục xảy ra trong các tháng cuối năm 2022 và năm 2023 là rất cao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các cấp của địa phương tổ chức xây dựng, trình phê duyệt và bố trí kinh phí để chủ động triển khai có hiệu quả kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản tại địa phương trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

UBND tỉnh đã có công văn giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố và đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện tốt các nội dung theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đồng thời, trình dự thảo các kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2023 (kèm báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phòng chống dịch bệnh năm 2022) về UBND tỉnh trước ngày 10-11-2022 để xem xét, cho ý kiến.

T.Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN