Đề xuất thực hiện Dự án tuyến đường bộ ven biển kết nối tỉnh Bến Tre với tỉnh Tiền Giang và Trà Vinh

28/02/2023 - 11:13

BDK.VN - Ngày 15-2-2023, Thủ tướng Chính phủ đã cùng đoàn công tác Chính phủ khảo sát thực địa phạm vi tuyến đường ven biển của tỉnh Bến Tre.

Bến đò Bến Chổi, phía bờ xã An Qui, huyện Thạnh Phú nơi dự kiến xây cầu Cổ Chiên nối 2 tỉnh Bến Tre và Trà Vinh.

Bến đò Bến Chổi, phía bờ xã An Qui, huyện Thạnh Phú nơi dự kiến xây cầu Cổ Chiên nối 2 tỉnh Bến Tre và Trà Vinh.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, tỉnh Bến Tre và các tỉnh giáp ranh nghiên cứu, xem xét lại hướng tuyến, đề xuất cơ chế hỗ trợ và hình thức đầu tư phù hợp, huy động tốt mọi nguồn lực để khẩn trương triển khai thực hiện.

Trước đó, vào tháng 6-2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã góp ý đề xuất dự án Xây dựng tuyến đường bộ ven biển kết nối tỉnh Bến Tre với Tiền Giang và Trà Vinh; UBND tỉnh Bến Tre đã rà soát tính toán, thống nhất với UBND các tỉnh Tiền Giang, Trà Vinh điều chỉnh và thay đổi hướng tuyến, phạm vi dự án tại khu vực kết nối giữa các bên.

Theo đó, tỉnh Bến Tre đã hoàn thiện đề xuất dự án và có tờ trình số 6951/TTr-UBND gửi các bộ chuyên ngành thẩm định với các thông tin đề xuất về: Tên dự án “Xây dựng tuyến đường bộ ven biển kết nối tỉnh Bến Tre với tỉnh Tiền Giang và Trà Vinh”. Điểm đầu: Km0+000 - tại ranh giới giữa tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre, trên sông Cửa Đại (thuộc huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre). Điểm cuối: Km50+000 - tại ranh giới giữa tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh, trên sông Cổ Chiên (thuộc huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre).

Tổng chiều dài tuyến là 27km, trong đó phần đường dài khoảng 20km, phần cầu có 3 cầu lớn gồm: Cửa Đại, Hàm Luông, Cổ Chiên và các cầu nhỏ (không bao gồm dự án cầu Ba Lai và phần đường của dự án cầu Ba Lai trên tuyến đường bộ ven biển). Dự án đi qua các huyện Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú của tỉnh Bến Tre và kết nối với tuyến đường bộ ven biển của tỉnh Tiền Giang và tỉnh Trà Vinh. Thời gian thực hiện dự án dự kiến năm 2023-2028. Dự kiến tổng mức đầu tư là 8.409 tỷ đồng.

Tiếp đó, vào ngày 10-11-2022, UBND tỉnh Bến Tre có tờ trình số 7288/TTr-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục và kế hoạch vốn nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ dự án có tính chất liên vùng của tỉnh Bến Tre. Theo tờ trình này, UBND tỉnh đề xuất cho phép điều chỉnh danh mục dự án cầu Bình Thới 2 trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách Trung ương, thuộc Chương trình mục tiêu hỗ trợ phát triển các dự án có tính chất liên vùng, sang danh mục dự án cầu Ba Lai, liên huyện Bình Đại - Ba Tri, trên tuyến đường bộ ven biển của tỉnh Bến Tre nối liền các tỉnh Trà Vinh và tỉnh Tiền Giang, với tổng mức đầu tư khoảng 2.050 tỷ đồng. Giữ nguyên kế hoạch vốn ngân sách Trung ương 1.500 tỷ đồng trong giai đoạn trung hạn 2021 - 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và sử dụng, phân bổ cho dự án đầu tư xây dựng cầu Ba Lai (để giảm bớt việc vay vốn ODA đầu tư tuyến đường bộ ven biển của tỉnh Bến Tre).

Quy mô dự kiến của dự án cầu Ba Lai như sau: Về vị trí - liên huyện Bình Đại và Ba Tri trên tuyến đường bộ ven biển tỉnh Bến Tre nối liền các tỉnh Trà Vinh và Tiền Giang. Chiều dài tuyến khoảng 23.500m. Trong đó, phần cầu dài khoảng 500m; phần đường dài khoảng 23.000m. Thời gian thực hiện: 2022-2025. Dự kiến tổng mức đầu tư là 2.050 tỷ đồng.

Theo Sở Giao thông vận tải, tính đến thời điểm hiện tại, tổng mức đầu tư dự kiến của Dự án Tuyến đường bộ ven biển tỉnh Bến Tre kết nối với tỉnh Tiền Giang và tỉnh Trà Vinh là 8.716 tỷ đồng (chưa tính cầu Cửa Đại nối tỉnh Tiền Giang - Bến Tre và cầu Cổ Chiên nối tỉnh Bến Tre - Trà Vinh). Nếu tính cả kinh phí xây 2 cầu Cửa Đại và Cổ Chiên (khoảng 3.487 tỷ đồng), thì tổng mức đầu tư là 12.203 tỷ đồng. Tại tờ trình 6951, tỉnh Bến Tre cũng kiến nghị xem xét, thống nhất theo hướng dự án thành phần tại khu vực giáp ranh, kết nối giữa tỉnh với tỉnh, thì từng tỉnh chịu trách nhiệm đầu tư trong phạm vi địa giới hành chính của tỉnh mình.

Tin, ảnh: Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN