Đoàn kiểm tra 209 làm việc với Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh

21/09/2021 - 13:17

BDK.VN - Sáng 21-9-2021, Đoàn kiểm tra 209 do Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Cùng tham dự có Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đức, đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến kết luận tại buổi kiểm tra.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến kết luận tại buổi kiểm tra.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn kiểm tra đã báo cáo với đoàn về công tác tự kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy; Quy chế làm việc của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Theo đó, đơn vị đã quán triệt quan điểm “Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt”, Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến các cấp ủy, tổ chức đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với công tác xây dựng Đảng, xem đây là nhân tố có vai trò quyết định hoàn thành tốt các hoạt động của đơn vị. Sau Đại hội Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025, bám sát quy chế, tình hình thực tế của đơn vị xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của cấp ủy...

Sắp tới, triển khai thực hiện toàn diện hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nâng cao chất lượng nghiên cứu, quán triệt học tập nghị quyết, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 gắn với Kết luận 01 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của bộ Chính trị về học và làm theo Bác. Tập trung xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh toàn diện. Quán triệt, thực hiện nghiêm các quan điểm của Đảng, quy chế, quy định của Đảng các cấp về công tác cán bộ. Đề cao trách nhiệm tự kiểm tra của cấp ủy, tổ chức Đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp.

Qua nội dung kiểm tra, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến cho rằng: Đảng ủy và cá nhân đồng chí Bí thư đã thực hiện tốt các yêu cầu, nội dung của đoàn kiểm tra theo 3 nội dụng trọng tâm về Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết 03, Quy chế làm việc và cá nhân đồng chí bí thư.

Sau Đại hội, Ban Thường vụ đã thể hiện chủ động trong thực hiện 3 nội dung trên, để quán triệt và thực hiện, tạo sự chuyển biến rõ nét trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, tiếp tục thực hiện tạo sự chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của đơn vị. Trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05, Ban Thường vụ đã phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu.

Đối với việc cụ thể hóa Nghị quyết đã đề ra kế hoạch thực hiện có những nội dung mang tính đột phá, tạo nền tảng trong công tác xây dựng Đảng, các lĩnh vực về tư tưởng, chính trị, đạo đức, công tác tổ chức Đảng, đảng viên, công tác cán bộ, đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận và phương thức lãnh đạo của Đảng. Sau Đại hội đã ban hành nhiều quy chế làm việc, có xác định nội dung, trách nhiệm cụ thể của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ...

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quán triệt nghị quyết vẫn còn một số hạn chế đó là khâu tổ chức thực hiện làm chưa tốt. Một số tổ chức đảng trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề còn ít. Công tác nắm tình hình tư tưởng, quản lý giáo dục đảng viên, có thời điểm chưa tốt. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ còn một số đảng viên vi phạm làm ảnh hưởng đến toàn đơn vị. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 vẫn còn có những tập thể, cá nhân có những biểu hiệu sau kiểm điểm kế hoạch khắc phục còn chậm. Quy chế làm việc còn hạn chế, cần rà soát lại để có mối quan hệ làm việc tốt hơn với các tổ chức đảng đúng theo quy định.

“Hướng tới, đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với Kết luận 01 của Bộ Chính trị thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là nghị quyết giúp cho cán bộ, đảng viên đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi ủy, chi bộ, trong đó chú trọng sinh hoạt chuyên đề, để tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên. Cần có tiêu chí cụ thể để xây dựng và đánh giá cán bộ. Tăng cường chất lượng kiểm tra giám sát, đặc biệt là khâu tổ chức thực hiện. Đối với cá nhân đồng chí Bí thư Đảng ủy, cần thể hiện vai trò nêu gương, trách nhiệm người đứng đầu”, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến nhấn mạnh.

Tin, ảnh: Thu Huyền

Chú thích ảnh:

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN