Đoàn kiểm tra 850 làm việc với Ban Thường vụ Đảng uỷ và Bí thư Đảng uỷ công an tỉnh

19/09/2023 - 13:17

BDK.VN - Sáng 19-9-2023, Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra 850 Hồ Thị Hoàng Yến đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng uỷ và Bí thư Đảng uỷ Công an tỉnh.

Giám đốc Công an tỉnh Trương Sơn Lâm phát biểu.

Giám đốc Công an tỉnh Trương Sơn Lâm phát biểu.

Đoàn đánh giá, đối với Ban Thường vụ Đảng uỷ, đã bám sát chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trong tổ chức quán triệt nghị quyết, chỉ thị các cấp về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng công an nhân dân.

Hàng năm, Ban Thường vụ Đảng uỷ lãnh, chỉ đạo các đơn vị chức năng chủ động tham mưu đề xuất ban hành kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn công tác nghiệp vụ cơ bản. Lãnh, chỉ đạo ban hành nhiều văn bản liên quan lĩnh vực công tác chuyên môn trong bảo vệ an ninh quốc gia. Triển khai nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội. Quan tâm công tác kiểm tra giám sát, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần tích cực xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an chính quy, hiện đại, trong sạch vững mạnh.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến phát biểu kết luận buổi kiểm tra.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến phát biểu kết luận buổi kiểm tra.

Kết luận tại buổi kiểm tra, Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ - Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra 850 Hồ Thị Hoàng Yến cho rằng: Qua báo cáo, giải trình của các đại biểu, Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh đã chấp hành nghiêm quyết định của đoàn kiểm tra, xây dựng báo cáo đúng quy định. Nội dung báo cáo rõ, đầy đủ cũng như quá trình khảo sát cơ sở đạt yêu cầu. Ban Thường vụ triển khai các nghị quyết, chỉ thị các cấp về an ninh trật tự hàng năm đạt mục tiêu đề ra. Làm tốt việc tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhiều nội dung quan trọng về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh, chính quy, hiện đại. Xử lý nghiệp vụ đạt nhiều kết quả quan trọng. Xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, kiểm tra, giám sát thực hiện đúng quy định.

Sắp tới, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khắc phục ngay những hạn chế mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra, chú ý không để lọt, sót tội phạm. Chủ động, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách có liên quan đến ngành công an. Trong đó, chú ý xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, hiện đại, nhất là cấp cơ sở. Tập trung xây dựng chi bộ để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Có giải pháp ngăn ngừa cán bộ sai phạm. Nắm bắt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để có giải pháp xử lý kịp thời.

Tin, ảnh: Hoàng Lam

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN