Hai trường THPT được chọn để khảo sát PISA

18/03/2012 - 16:42

Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (TP. Bến Tre) và Nguyễn Trãi (Giồng Trôm) là 2/52 trường khu vực miền Nam được chọn ngẫu nhiên theo một phần mềm riêng của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) để đánh giá năng lực học sinh.

(The Programme for International Student Assessment) là Chương trình đánh giá học sinh quốc tế, do OECD khởi xướng và chỉ đạo, tiến hành 3 năm một lần. Lần đầu tiên được thực hiện vào năm 2000. Đến 2012, có 70 quốc gia tham gia. PISA là khảo sát giáo dục duy nhất đánh giá năng lực của học sinh ở độ tuổi 15, độ tuổi kết thúc phần giáo dục bắt buộc đã được chuẩn bị để đáp ứng những thách thức của cuộc sống sau này; tập trung vào 3 lĩnh vực toán, khoa học (bao gồm vật lý, hóa học, sinh học và địa lý) và đọc hiểu. Năm 2012, nội dung khảo sát tập trung vào lĩnh vực toán. Cụ thể, ngoài làm bài thi, học sinh hai trường trên còn trả lời bộ phiếu hỏi về hoàn cảnh gia đình, môi trường, động lực học tập… Hiệu trưởng hoặc người được ủy quyền sẽ trả lời bộ phiếu hỏi về nhà trường. Phụ huynh học sinh sẽ trả lời những câu hỏi liên quan đến trường mà con em mình đang học, về bản thân, về quan điểm… Ngoài ra, các nước cũng có thể quản lý và sử dụng một số câu hỏi PISA riêng của quốc gia mình lựa chọn.

PISA giúp cho các quốc gia tham gia có cơ hội nhìn nhận một cách khá toàn diện về những “kỹ năng cơ bản”, “năng lực cá nhân” mà học sinh phổ thông của quốc gia họ đạt được, để từ đó đưa ra những quyết định điều chỉnh các chính sách hiện hành cho phù hợp hoặc xây dựng các chính sách mới nhằm phát triển giáo dục một cách bền vững. 

Dự kiến cuối tháng 3, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức tập huấn kỹ thuật khảo sát cho các trường mà OECD đã chọn trên phạm vi toàn quốc. Khoảng trung tuần tháng 4 sẽ thực hiện khảo sát PISA 2012. Đến tháng 5, 6-2012, tổ chức chấm bài, nhập số liệu khảo sát.

Được biết, đây là lần đầu tiên Việt Nam tham gia một chương trình đánh giá học sinh mang tầm cỡ quốc tế.

Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN