Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh khóa XI

06/07/2022 - 09:03

BDK - Hôm nay (6-7-2022), diễn ra Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI để sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm 2022 và một số nội dung khác.

Chủ trì hội nghị.

Chủ trì hội nghị.

Hội nghị sẽ tập trung thảo luận tại tổ các nội dung: Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo kết quả thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm 2022; Tờ trình xin ý kiến đối với những nội dung chính của Báo cáo giữa kỳ - Quy hoạch tỉnh Bến Tre; Tờ trình xin chủ trương về xây dựng TP. Bến Tre đạt chuẩn đô thị loại I trước năm 2030; Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình số 14-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nhiều nội dung quan trọng khác.

Tin, ảnh: Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN