Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

14/07/2021 - 20:45

BDK.VN - Ngày 14-7-2021, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, xuất bản. Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Bến Tre.

Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Bến Tre.

Tại hội nghị, khoảng 2.900 đại biểu tại 51 điểm cầu ở các tỉnh, thành phố trên cả nước được nghe báo cáo 2 chuyên đề: Những nội dung cốt lõi và điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; những quan điểm, định hướng của Đảng đối với hoạt động báo chí, xuất bản từ khi đổi mới đến nay.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy nhấn mạnh: Cần quan tâm nghiên cứu, thảo luận sâu những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, nhất là những nội dung có liên quan đến báo chí, xuất bản đã được Văn kiện Đại hội XIII của Đảng chỉ rõ. Đó là xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại, thực hiện tốt quy hoạch phát triển hệ thống báo chí, truyền thông, sắp xếp ngành xuất bản, in và phát hành theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiện đại hóa; tăng cường quản lý và phát triển các loại hình truyền thông, thông tin trên Internet, kiên quyết đấu tranh và loại bỏ sản phẩm thông tin độc hại, xuyên tạc, phản động ảnh hưởng đến ổn định chính trị - xã hội, thuần phong mỹ tục.

Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cơ quan báo chí, xuất bản tiếp tục quan tâm thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, nhằm đáp ứng tốt yêu cầu báo chí, xuất bản trong tình hình mới, phát huy hơn nữa vai trò của báo chí, xuất bản trên mặt trận tư tưởng, đẩy mạnh ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ để phục vụ tốt cho công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh tư tưởng trên môi trường không gian mạng.

Tin, ảnh: Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN