Khai mạc Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa X

07/10/2022 - 09:19

BDK.VN - Hôm nay (7-10-2022), HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ 6 (giải quyết công việc phát sinh đột xuất). Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Khê chủ trì kỳ họp.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Cùng dự kỳ họp có Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Trúc Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh, các đại biểu Quốc hội tỉnh.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến cho biết, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ 6 nhằm giải quyết những công việc quan trọng, cấp bách để UBND tỉnh tổ chức triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh.

Kỳ họp tập trung nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến đối với 18 Nghị quyết trình kỳ họp. Trong đó, quan tâm các nghị quyết về phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021 - 2025; về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2022; phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022…

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến phát biểu khai mạc kỳ họp.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến phát biểu khai mạc kỳ họp.

Các nghị quyết về thực hiện chính sách cho các đối tượng như: Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Bến Tre; quy định mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và mức chi chế độ hỗ trợ trực tiếp cho nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Bến Tre; quy định chính sách hỗ trợ chi phí hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Kỳ họp sẽ xem xét thông qua 9 dự thảo nghị quyết về chủ trương đề xuất dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới trên địa bàn các huyện Ba Tri, Bình Đại, Châu Thành và TP. Bến Tre.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến đề nghị đại biểu xem xét các dự án có đáp ứng được mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết số 06 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, có đảm bảo đầy đủ các cơ sở pháp lý, có phù hợp với quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị, việc bố trí tái định cư, nhà ở xã hội, nhà ở thương mại...

Tin, ảnh: Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN