Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khoá X thông qua 27 nghị quyết

07/12/2023 - 19:10

BDK.VN - Qua 2 ngày làm việc khẩn trương, tích cực, dân chủ, nghiêm túc, chiều 7-12-2023 Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh, khóa X đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

Phát biểu bế mạc kỳ họp của Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến.

Phát biểu bế mạc kỳ họp của Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến. Ảnh: Phương Thảo

Tại kỳ họp này, đại biểu đã thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với 27 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu; Kỳ họp cũng đã xem xét, cho ý kiến và quyết nghị thông qua 27 nghị quyết.

HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của Thường trực HĐND tỉnh, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan có liên quan trong việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm một cách nghiêm túc, theo đúng quy định của Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23-6-2023 của Quốc hội.

Phát biểu bế mạc tại kỳ họp, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến cho rằng: Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đã giúp HĐND tỉnh đánh giá đúng thực chất uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm, giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm, không có trường hợp người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa đến dưới hai phần ba tổng số phiếu đánh giá “tín nhiệm thấp” và không có trường hợp người được lấy phiếu tín nhiệm có từ hai phần ba tổng số phiếu đánh giá “tín nhiệm thấp” trở lên (không có trường hợp phải tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm hoặc miễn nhiệm).

Đề nghị người được lấy phiếu tín nhiệm tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, thiếu sót để nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đề nghị Thường trực HĐND tỉnh thực hiện công khai kết quả lấy phiếu tín nhiệm trên phương tiện thông tin đại chúng để cử tri, Nhân dân biết và báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm về Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định.

Kỳ họp đã thực hiện thành công phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Phiên chất vấn đã đề cập đến những vấn đề bức xúc của các địa phương, được cử tri và đại biểu HĐND tỉnh quan tâm. Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến hoan nghênh tinh thần trách nhiệm của các vị đại biểu HĐND tỉnh trong việc nghiên cứu lựa chọn vấn đề chất vấn.

Giám đốc các sở được chất vấn đã thể hiện rõ thái độ nghiêm túc, cầu thị, nắm chắc và trả lời rõ vấn đề đại biểu chất vấn, đưa ra nhiều giải pháp cụ thể để khắc phục; đồng thời cam kết khắc phục những hạn chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong điều hành, quản lý nhà nước trên lĩnh vực phụ trách. HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 11, yêu cầu UBND tỉnh, Giám đốc các Sở thực hiện quyết liệt, có hiệu quả những cam kết đã hứa trước HĐND tỉnh và cử tri trong tỉnh, làm cơ sở để HĐND tỉnh, các cơ quan của HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và cử tri giám sát việc thực hiện, đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của Nhân dân.

“Sau kỳ họp này, các vị đại biểu HĐND tỉnh dành thời gian thực hiện nhiệm vụ tiếp xúc cử tri theo quy định. Đại biểu HĐND tỉnh cần quan tâm thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước HĐND tỉnh. Đề nghị Thường trực HĐND tỉnh sớm ban hành chương trình giám sát tổng thể của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh để chủ động triển khai thực hiện giám sát ngay từ đầu năm 2024 đối với UBND tỉnh, các ngành, các cấp về việc triển khai thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành, những vấn đề bức xúc của cử tri và Nhân dân, kể cả tái giám sát những vấn đề đã kiến nghị trước đây”- Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến đề nghị.

Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre năm 2024 đã đề ra mục tiêu tổng quát là quyết tâm phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Tiếp tục phát triển kinh tế ổn định, thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững; thực hiện hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Phát triển nông nghiệp theo hướng tập trung, sạch, an toàn và hướng đến xuất khẩu; ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo và năng lượng mới.

Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội; quan tâm đời sống người có công với cách mạng, người nghèo. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy hành chính nhà nước. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và liên kết hợp tác.

Các đại biểu tham gia góp ý dự thảo nghị quyết.

Các đại biểu tham gia góp ý dự thảo nghị quyết. Ảnh: Hữu Hiệp

Để thực hiện đạt các mục tiêu này cần phải có tinh thần quyết tâm, quyết liệt, tập trung mới đảm bảo hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Do đó, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến đề nghị UBND tỉnh, các ngành, các cấp cần quan tâm tập trung thực hiện một số công việc trọng tâm sau:

Triển khai ngay các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua đến các ngành, các cấp và đối tượng thụ hưởng để nghị quyết đi vào cuộc sống; đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin để Nhân dân đồng thuận và chung sức thực hiện đạt kết quả cao, nhất là các nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Nghị quyết về phân bổ chi tiết danh mục và kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2024; Nghị quyết quy định nội dung, mức hỗ trợ từ nguồn vốn đối ứng của ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bến Tre; Nghị quyết quy định một số mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre; Nghị quyết về việc thông qua danh mục các dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong năm 2024…

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung tối đa các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện 11 công trình, dự án và các chương trình theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhất là Dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2 và Đường gom đường vào cầu Rạch Miễu 2; mời gọi đầu tư vào Khu công nghiệp Phú Thuận và các cụm công nghiệp; chuẩn bị đầu tư dự án Tuyến đường bộ ven biển kết nối tỉnh Bến Tre với Tiền Giang và Trà Vinh; khởi công xây dựng cầu Ba Lai 8 trên tuyến đường ven biển. Chuẩn bị các điều kiện khởi công Nhà máy sản xuất Hydro xanh Bến Tre. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, giải quyết các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án.

 Xây dựng, trình phê duyệt và triển khai kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050; ưu tiên phát triển các ngành, lĩnh vực theo định hướng phát triển tỉnh Bến Tre về hướng Đông. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hoá, xây dựng con người Bến Tre đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Đầu tư phát triển nguồn lực y tế, nhất là quan tâm thu hút nguồn nhân lực ngành y tế; củng cố, nâng cao chất lượng y tế cơ sở, y tế dự phòng.

 Tiếp tục xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đồng hành cùng với doanh nghiệp và người dân. Nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi công vụ và ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là hiệu quả công tác tham mưu, đề xuất, bảo đảm chất lượng, kịp thời, đúng quy định. Nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành và thực thi đúng, có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật, nhất là nghị quyết HĐND tỉnh.

 Bảo đảm giữ vững quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân. Nâng cao năng lực dự báo, đánh giá chính xác, nắm chắc tình hình, chủ động, kịp thời có phương án giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự, nhất là các vấn đề phát sinh liên quan đến các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh, không để thành điểm nóng.

 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp UBND tỉnh triển khai Nghị quyết HĐND tỉnh trong hệ thống Mặt trận, các tổ chức thành viên, nắm rõ nghị quyết HĐND tỉnh để khi triển khai thực hiện tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, đồng thời tham gia giám sát việc thực hiện nghị quyết HĐND trên địa bàn tỉnh.

“Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh, khóa X đã thành công tốt đẹp. Một lần nữa thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự phối hợp chặt chẽ của UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ngành, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự, các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh trong công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp; ghi nhận hoạt động tích cực, hiệu quả của các Ban, các Tổ đại biểu, các vị đại biểu HĐND tỉnh, sự quan tâm theo dõi của cử tri tỉnh nhà, các cơ quan báo, đài và các cơ quan tham mưu, phục vụ đã góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp” - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến nhấn mạnh.

 Huyền Thu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN