Mỹ Chánh 4 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

22/05/2020 - 08:00

BDK - Từ năm 2016 - 2019 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019, đạt 52/59 tiêu chuẩn đô thị loại V… là những kết quả nổi bật mà Đảng bộ và nhân dân Mỹ Chánh (Ba Tri) đã phấn đấu đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới cho lãnh đạo xã Mỹ Chánh.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới cho lãnh đạo xã Mỹ Chánh.

Công tác xây dựng Đảng

4 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không phải là kết quả ngẫu nhiên mà đó là cả quá trình nỗ lực phấn đấu của tập thể Đảng bộ, cấp ủy và từng đảng viên xã Mỹ Chánh.

Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Chánh Lê Văn Nhứt cho biết: Đảng bộ xã luôn xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Để thực hiện nhiệm vụ “then chốt” tốt thì cần bám vào các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên về công tác xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm của tập thể và cá nhân đảng viên. Đa số các đồng chí trong cấp ủy và từng đảng viên trong Đảng bộ có khắc phục và cam kết không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái. Công tác Đảng được thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế trong Đảng, quy hoạch cán bộ cơ bản ổn định, phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của Đảng ủy, đảng viên có sự chuyển biến rõ nét.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên “chuẩn và chất”, có sự kế thừa… là tiêu chí cấp ủy muốn hướng đến. Vì thế, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo tốt công tác cán bộ, đảng viên, nhất là về công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận, xây dựng các kế hoạch, quy hoạch cán bộ. Thực hiện nghiêm công tác quy hoạch, đảm bảo đúng theo quy trình và dân chủ. Hiện xã có 5 mô hình kiêm nhiệm như người hoạt động không chuyên trách kiêm không chuyên trách, bí thư kiêm trưởng ấp. Trong nhiệm kỳ, đưa đi đào tạo để nâng cao trình độ về mặt chuyên môn cho 17 đồng chí.

Kinh tế - xã hội

Nhiệm kỳ qua, tình hình kinh tế - xã hội địa phương phát triển tốt. Cơ cấu cây trồng, vật nuôi có bước chuyển đổi, các vấn đề xã hội và thực hiện chính sách xã hội có tiến bộ. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị loại V được Đảng ủy quan tâm chỉ đạo.

Đảng ủy tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế khá toàn diện, theo hướng sản xuất hàng hóa đáp ứng yêu cầu của thị trường. Trong nhiệm kỳ qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã ổn định, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 46 triệu đồng/năm (so với nhiệm kỳ qua tăng 25 triệu đồng), đạt 115% so với Nghị quyết Đại hội. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, giữ vững vai trò quan trọng trong ổn định kinh tế và đời sống nông thôn. Tổng giá trị thu nhập từ nông nghiệp năm 2019 trên 78 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND xã Mỹ Chánh Cao Văn Truyển cho biết: Nhiệm kỳ qua, sự kiện vui mừng của địa phương là vào ngày 15-12-2019, Đảng bộ và nhân dân Mỹ Chánh đón nhận bằng công nhận xã nông thôn mới. Đây là vinh dự và cũng là trách nhiệm to lớn đối với Đảng bộ và nhân dân xã, bởi việc xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu mà không có điểm kết thúc. Vì vậy, địa phương tiếp tục giữ vững và nâng chất các tiêu chí nông thôn mới. Hướng tới, xã hoàn thành các thủ tục để được công nhận xã đạt chuẩn đô thị loại V vào cuối năm 2020.

Ngày 21-5-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Mỹ Chánh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 14 đồng chí; đồng chí Lê Văn Nhứt tái đắc cử chức Bí thư Đảng ủy xã. Sáng 22-5-2020, đại hội tiếp tục chương trình làm việc và bế mạc.

Bài, ảnh: Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN