Nội dung hoạt động khoa học và công nghệ trong văn kiện Đại hội XI Đảng bộ tỉnh

03/03/2021 - 07:02

Quan điểm

Một trong 5 quan điểm có đề cập đến khoa học và công nghệ (KH&CN) là phát huy mạnh mẽ vai trò của KH&CN và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tác động tích cực của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; ưu tiên các công nghệ hiện đại, đặc biệt là công nghệ thông tin, công nghệ sinh học.

Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu tổng quát liên quan đến KH&CN là tập trung phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo và nông nghiệp giá trị gia tăng cao; đẩy mạnh ứng dụng KH&CN, đổi mới sáng tạo; phấn đấu xây dựng Bến Tre trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2025 và của cả nước vào năm 2030.

Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu liên quan đến KH&CN

Tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu; hoàn thiện các chuỗi giá trị nông sản, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới: Gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất với bảo quản, chế biến, tiêu thụ và xây dựng thương hiệu trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mới... Hoàn thiện và triển khai chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững tỉnh Bến Tre đến năm 2030. Thành lập Trung tâm Nghiên cứu, phát triển cây giống - hoa kiểng của tỉnh có nhiệm vụ rà soát, chuẩn hóa, phát triển giống mới, thúc đẩy việc thay đổi giống vật nuôi, cây trồng theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị, đáp ứng nhu cầu nguồn giống cho sản xuất trong tỉnh, trong nước và xuất khẩu. Thành lập Trung tâm Nghiên cứu dừa Đồng Gò trở thành đơn vị nghiên cứu, bảo tồn phát triển giống dừa chất lượng cao cấp quốc gia.

Tập trung xây dựng thương hiệu Bến Tre, thương hiệu các sản phẩm chủ lực của tỉnh; nghiên cứu thành lập Hiệp hội Thương hiệu Bến Tre. Tiếp tục làm tốt công tác truy xuất nguồn gốc, chứng nhận vùng trồng, chỉ dẫn địa lý, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”; nâng cao chất lượng nông sản, thu hoạch và chế biến, phát triển sản phẩm đa dạng theo nhu cầu thị trường. Nghiên cứu, xác định và tập trung thực hiện các giải pháp phù hợp để khai mở và thâm nhập thị trường mới, thị trường quốc tế.

Tiếp tục đầu tư phát triển công nghiệp, ưu tiên công nghiệp chế biến, các ngành công nghiệp có tác động lan tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà: Nghiên cứu phát triển các khu, cụm công nghiệp: công nghệ sinh học, năng lượng sạch, công nghệ thông tin. Có chính sách thu hút đầu tư phát triển công nghiệp chế biến sâu theo chuỗi giá trị, nhất là đối với các chuỗi chủ lực của tỉnh như: tôm, bò, heo, dừa, trái cây; khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, thiết bị và tham gia vào chuỗi giá trị cung ứng quốc gia và toàn cầu.

Phát triển các thành phần kinh tế; cải thiện môi trường đầu tư thúc đẩy phát triển kinh doanh và khởi nghiệp: Thu hút các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có công nghệ cao, quy mô lớn, thân thiện môi trường, có giá trị gia tăng cao.

Phát triển và ứng dụng KH&CN, thúc đẩy đổi mới sáng tạo nhằm tạo bứt phá, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế: Đẩy mạnh ứng dụng KH&CN phục vụ tái cơ cấu kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp và nông thôn mới; chú trọng mảng khoa học xã hội và nhân văn. Đầu tư thực hiện các chương trình KH&CN lớn, nền tảng, gắn với giải quyết các yêu cầu từ thực tiễn địa phương; thúc đẩy các doanh nghiệp ứng dụng KH&CN, thay đổi công nghệ, thiết bị phù hợp nhằm nâng cao giá trị sản phẩm và năng lực cạnh tranh. Ưu tiên ngân sách và kêu gọi đầu tư hạ tầng KH&CN, nhất là Trung tâm KH&CN tỉnh. Nâng cao chất lượng lao động, thay đổi nhu cầu hàng hoá dịch vụ, thay đổi cơ cấu vốn, cơ cấu kinh tế và áp dụng tiến bộ kỹ thuật; tăng tỷ lệ đóng góp của KH&CN thông qua yếu tố năng suất tổng hợp (TFP), đạt 35% tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Tập trung xây dựng Đề án chuyển đổi số tỉnh Bến Tre với trọng tâm: Phát triển hạ tầng số, cơ sở dữ liệu số, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số một số ngành trọng điểm, phát triển lao động số, xây dựng môi trường pháp lý cho chuyển đổi số... Triển khai xây dựng khu công nghệ thông tin tập trung, tham gia vào chuỗi công viên phần mềm Quang Trung để làm nền tảng phát triển kinh tế số của tỉnh. Nghiên cứu thành lập Viện Đào tạo khoa học dữ liệu, chuyển đổi số; thí điểm chương trình đào tạo điện toán đám mây trong trường trung học phổ thông...; triển khai chương trình đào tạo sử dụng công nghệ thông tin, chương trình kết nối Internet, chương trình hỗ trợ nông thôn phát triển Internet, chương trình khuyến khích doanh nghiệp chuyển đổi số...

Quan tâm đào tạo nhân lực KH&CN (cả khu vực quản lý nhà nước, doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân); có chính sách thu hút nhân tài KH&CN, chú trọng lực lượng người Bến Tre đang hoạt động KH&CN ngoài tỉnh.

Phát triển kết cấu hạ tầng và đô thị: Tập trung phát triển hạ tầng băng thông rộng, ứng dụng có chọn lựa những công nghệ thông tin truyền thông mới trên địa bàn toàn tỉnh; phát triển hạ tầng và ứng dụng điện toán đám mây, kết nối vạn vật (IoT), tạo động lực đổi mới sáng tạo; phát triển tài nguyên dữ liệu, quản trị dữ liệu kết nối vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia dùng chung; phát triển hạ tầng dịch vụ định danh, xác thực điện tử và hạ tầng kỹ thuật đảm bảo an toàn, an ninh mạng. Đổi mới và nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị, đảm bảo tầm nhìn dài hạn và theo hướng đô thị xanh, đô thị thông minh, đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tập trung đầu tư phát triển văn hóa - xã hội, trọng tâm là phát huy giá trị văn hóa truyền thống và xây dựng con người Bến Tre đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ: Triển khai Đề án phát triển nguồn nhân lực đáp ứng Tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh đến năm 2030 và 2045; thành lập Trường Đại học Bến Tre trên cơ sở nâng cấp Phân hiệu Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tại tỉnh; củng cố, nâng cấp Trường Cao đẳng Bến Tre thành cơ sở đào tạo nghề đa cấp, đa ngành, có uy tín ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Một trong 5 nhiệm vụ trọng tâm có nhiệm vụ KH&CN là đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh và quản lý.

Trong 3 nhiệm vụ đột phá có nhiệm vụ tập trung xây dựng nhân lực KH&CN, chuyển đổi số, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

 Trong 11 công trình, dự án trọng điểm có 4 công trình có liên quan đến KH&CN: Triển khai ít nhất 500ha các dự án đô thị TP. Bến Tre và các huyện; phát triển 4.000ha nuôi tôm biển công nghệ cao; thành lập Trường Đại học Bến Tre thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; xây dựng Trung tâm Cây giống, hoa kiểng Chợ Lách.

Đặng Văn Cử

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN