Phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XI của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ

04/04/2022 - 17:20

BDK.VN - Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương, trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ có bài phát biểu bế mạc hội nghị. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ  phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI. Ảnh: Hữu Hiệp

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ  phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI. Ảnh: Hữu Hiệp

Thưa các đồng chí đại biểu đại diện các ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng,

Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,

Thưa các đồng chí tham dự Hội nghị,

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương, trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến (tổng số có 12 ý kiến phát biểu) tương đối toàn diện, cụ thể, góp ý, thảo luận, phân tích, làm rõ những nhận định, đánh giá về kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết của Tỉnh uỷ trong quý I năm 2022 cũng như các nội dung khác của hội nghị. Các ý kiến đóng góp, thảo luận của Hội nghị rất thẳng thắn, thể hiện tinh thần dân chủ, trách nhiệm và trí tuệ rất cao. Những nội dung nêu tại hội nghị đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng hợp, giải trình, tiếp thu nghiêm túc và chỉ đạo nghiên cứu, bổ sung vào các văn kiện hội nghị để chính thức ban hành và triển khai thực hiện.

Để kết thúc hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin làm rõ một số nội dung và khái quát lại, tổng kết những kết quả chủ yếu mà Hội nghị đạt được. Tổng hợp theo 4 nhóm nội dung lớn như sau:

1- Nhóm nội dung thứ nhất: Về dự thảo báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy quý I-2022 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II-2022.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đánh giá cao sự chuẩn bị báo cáo, cơ bản đồng tình với những nhận định, đánh giá, đề xuất nêu trong Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trên cơ sở tình hình thực tiễn đang đặt ra tại địa phương, đơn vị mình phụ trách, các đồng chí đã có báo cáo, đề xuất bổ sung, nhấn mạnh một số nội dung quan trọng, thể hiện sự thống nhất cao trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Hội nghị đã tập trung kiểm điểm, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng trong quý I; đồng thời thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong quý II-2022. Các đồng chí trong Tỉnh uỷ và các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến cụ thể, thiết thực, nhất là đề xuất các giải pháp tiếp tục lãnh đạo thực hiện đạt kết quả Nghị quyết năm 2022 của Tỉnh ủy trong quý II và từ nay đến cuối năm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy xin tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí, giao Văn phòng Tỉnh uỷ chấn chỉnh, bổ sung, hoàn thiện báo cáo, nhất là các giải pháp cần tập trung thực hiện trong quý II-2022.

Tôi xin nhấn mạnh các nội dung cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt trong thời gian tới. Đề nghị các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, kiên trì vượt khó, cộng đồng trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ đề ra:

(1) Thực hiện tốt quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và của Đảng bộ tỉnh Bến Tre: Phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững là nhiệm vụ trung tâm; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả là nhiệm vụ then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên; phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa các hoạt động đối ngoại. Với quan điểm trên, từng đồng chí Tỉnh ủy viên trên vị trí công tác của mình cần chủ động phát huy vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu; các cấp ủy, các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương bám sát mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, phương hướng, nhiệm vụ Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2022 và chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương mình, cần phải thực sự chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo, tham mưu thực hiện có kết quả toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu đã đặt ra.

(2) Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Cụ thể hóa chủ đề năm 2022 “Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” bằng tư duy, cách làm gắn với thực tiễn từng cấp, từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, của mỗi cán bộ, đảng viên. Thực hiện phong trào thi đua Đồng Khởi mới năm 2022 cụ thể ở từng cấp, từng ngành. Trong đó, đặt mục tiêu xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh thực chất, toàn diện ở tất cả các cấp. Phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm và nỗ lực cao hơn, đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động. Xây dựng bộ máy thực sự năng động, linh hoạt, khát khao phát triển, tăng cường phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ vì mục tiêu lợi ích chung, vì sự phát triển của tỉnh.

3. Về phát triển kinh tế:

- Tập trung thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế theo Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2022. Đặc biệt là chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng 8 - 8,5% trở lên (theo thông báo của Tổng cục Thống kê quý I-2022 tăng GRDP tỉnh Bến Tre đạt 1,64%; theo số liệu công bố thu nhập bình quân đầu người tỉnh Bến Tre thấp nhất trong vùng đồng bằng sông Cửu Long và nằm trong 10 tỉnh thấp nhất cả nước).

- Khẩn trương hoàn chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển tỉnh đến năm 2030 và tầm nhìn 2050 theo nội dung Luật Quy hoạch năm 2017, đặc biệt sau khi có quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển đồng bằng sông Cửu Long, để trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Lưu ý: quy hoạch giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, đường biển; quy hoạch thủy lợi; quy hoạch khu, cụm công nghiệp; quy hoạch đô thị; quy hoạch sử dụng đất,… và thể chế hóa chiến lược phát triển hướng Đông của tỉnh (rõ nét trong quy hoạch phát triển tỉnh), mở rộng không gian phát triển tỉnh, trong đó có định hướng chiến lược lấn biển với lộ trình phù hợp, xây dựng khu kinh tế biển, phối hợp các tỉnh Duyên Hải phía Đông của đồng bằng sông Cửu Long để xây dựng quy hoạch tổng thể.

- Tập trung đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng giao thông. Trong đó, tập trung cho phát triển giao thông đường bộ, chú ý phát triển giao thông đường thủy nội địa và đường biển (là những lợi thế của tỉnh) để tăng khả năng kết nối liên kết vùng. Tập trung đầu tư các dự án trọng điểm: Cầu Rạch Miễu 2, đường ven biển, cầu Đình Khao, các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ và giao thông nông thôn,...

- Khẩn trương đầu tư các dự án thủy lợi với các hạng mục đã được phê duyệt trong quy hoạch hệ thống thủy lợi của tỉnh, phấn đấu đến năm 2025 sẽ cơ bản hoàn chỉnh đầy đủ các hạng mục thủy lợi theo hướng đồng bộ, bảo đảm thích ứng biến đổi khí hậu và phòng chống tác động tiêu cực biến đổi khí hậu.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Dương Văn Phúc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hữu Hiệp

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Dương Văn Phúc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hữu Hiệp

- Phát triển các ngành kinh tế:

+ Ngành kinh tế nông nghiệp: Cơ cấu lại, phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa lớn các sản phẩm thủy sản, cây ăn trái; chăn nuôi gia cầm, gia súc quy mô lớn. Đổi mới mô hình sản xuất trong phát triển nông nghiệp, phát triển kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác, liên kết,...

+ Ngành kinh tế công nghiệp: Tập trung phát triển công nghiệp chế biến, công nghiệp sản xuất linh kiện, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp năng lượng tái tạo,...

+ Ngành kinh tế thương mại, dịch vụ: Đẩy mạnh kết nối tham gia các chuỗi liên kết, tiêu thụ nông sản, phát triển thương mại điện tử, logistic,...

+ Phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn gắn với tiềm năng, lợi thế địa phương. Đa dạng các loại hình du lịch gắn với thiên nhiên, nghỉ dưỡng, cộng đồng.

- Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới (NTM) các huyện, xã: Bám vào mục tiêu của năm (có 15 xã đạt chuẩn xã NTM, 10 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 02 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu) và cả nhiệm kỳ (có ít nhất 119 xã đạt NTM, tỉ lệ 84% trở lên xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 40% xã đạt chuẩn NTM nâng cao, và mỗi huyện có một xã đạt NTM kiểu mẫu, các xã còn lại đạt từ 15 tiêu chí trở lên; có thêm 04 huyện đạt NTM, Chợ Lách và thành phố Bến Tre hoàn thành nâng cao chất lượng huyện NTM).

- Tập trung phát triển đô thị đồng bộ với phát triển kinh tế - xã hội. Thành lập thêm một số thị trấn, nâng cao tỷ lệ đô thị hóa khoảng 23% đến cuối năm 2022.

- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách hành chính, thủ tục hành chính, tiếp tục đổi mới tác phong, phong cách, lề lối, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Hoàn thiện tài liệu giới thiệu cơ hội đầu tư của tỉnh. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả, công tác phối hợp giữa các trung tâm: Xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, xúc tiến du lịch. Thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, đầu tư thành lập mới nhiều doanh nghiệp.

- Tiếp tục nỗ lực triển khai đẩy nhanh tiến độ thực hiện 11 công trình, dự án trọng điểm tạo nền tảng và động lực phát triển cho tỉnh.

- Nghiên cứu, thực hiện và đề xuất một số cơ chế, chính sách cụ thể, có tính đột phá. Đặc biệt là cơ chế chính sách tiểu vùng duyên hải để phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đổi mới cơ chế đề xuất huy động các nguồn lực, thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển tỉnh.

- Đẩy mạnh đầu tư công, tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công trong 6 tháng đầu năm, phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đạt 100%.

- Tập trung chỉ đạo chuyển đổi số với quyết tâm chính trị cao của cấp ủy và người đứng đầu các cấp, quyết tâm đi đầu, trở thành trung tâm của khu vực về chuyển đổi số. Đầu tư hạ tầng số. Bám sát Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2022 về chuyển đổi số để chỉ đạo (hoàn thành Đề án thành lập Khu công nghệ thông tin và chuyển đổi số và hoàn thiện hồ sơ tham gia Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung; ký kết và triển khai có hiệu quả các nội dung hợp tác về xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh và chuyển đổi số với các tổ chức, doanh nghiệp công nghệ trong và ngoài tỉnh; triển khai vận hành hiệu quả trung tâm điều hành thông minh (IOC), trung tâm giám sát điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC) tỉnh Bến Tre).

 (4) Về văn hóa - xã hội: Đầu tư phát triển nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân, phát triển văn hóa đồng bộ với phát triển kinh tế. Tập trung nâng cấp các công trình văn hóa, lịch sử: di tích Đồng khởi, khu lưu niệm Cô Ba Định, khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu,... Lưu ý tập trung hoàn thành các công việc để tổ chức tốt các hoạt động và lễ kỷ niệm 200 năm ngày sinh danh nhân Nguyễn Đình Chiểu, xác định đây là thời cơ, cơ hội rất tốt để nâng cao vị thế, uy tín của tỉnh, thúc đẩy quảng bá du lịch và đầu tư cho tỉnh.

(5) Về quốc phòng, an ninh: Bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tư an toàn xã hội, chủ quyền biên giới biển; triệt để chống khai thác thủy sản bất hợp pháp. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, huyện Châu Thành, huyện Bình Đại có kết quả, thực chất.

(6) Phát triển hoạt động đối ngoại với các địa phương, các ngành, các nước. Trao đổi, học hỏi kinh nghiệm các tỉnh bạn về: Thu hút, mời gọi đầu tư; tạo cơ chế, chính sách; chuyển đổi số, kinh tế tập thể, phát triển khu công nghiệp, phát triển hạ tầng, xây dựng nông thôn mới.... Hợp tác liên kết các tỉnh, tích cực tham gia liên kết vùng, hợp tác phát triển kinh tế - xã hội với TP. Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ và Tiểu vùng Duyên hải phía Đông. Tranh thủ vận động, kêu gọi các nguồn vốn, nguồn tài trợ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhiệm vụ sắp tới là rất lớn, rất nặng nề. Đòi hỏi phải có sự tập trung cao độ, tối đa, tinh thần trách nhiệm cao của người đứng đầu các cấp ủy, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương.

2- Nhóm nội dung thứ 2: Thảo luận cho ý kiến về các báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện các văn bản cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Đối với các Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện các Nghị quyết, Đề án, Chương trình cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025: Các ý kiến thảo luận tại hội nghị thống nhất cao với dự thảo các báo cáo, đồng thời, tham gia ý kiến làm rõ hơn các nội dung báo cáo. Nhìn chung, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị đã triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện có kết quả các văn bản cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Tuy nhiên, đây mới là kết quả ban đầu, nhiều nội dung, chỉ tiêu kết quả thực hiện còn khiêm tốn. Do đó, thời gian tới, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị cần chủ động xác định nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị mình trong thực hiện nhiệm vụ, qua đó xác định phương pháp, cách làm để đạt được những kết quả cụ thể, cao hơn, bảo đảm tiến độ yêu cầu.

Đối với việc triển khai thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU về huy động nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021 - 2030, cần tiếp tục rà soát phân bổ, bố trí nguồn lực một cách phù hợp; triển khai có kết quả các giải pháp huy động nguồn lực xã hội để tham gia tích cực vào việc triển khai các công trình, dự án tạo cơ sở để tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

Tiếp tục triển khai có kết quả Chương trình số 10-CTr/TU của Tỉnh ủy về quản lý, đảm bảo an ninh nguồn nước, nguồn cấp nước ngọt thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2010 - 2030. Khẩn trương triển khai và tổ chức thực hiện đúng tiến độ các công trình, dự án thủy lợi trên địa bàn tỉnh; tăng cường khai thông luồng lạch, xây dựng gia cố các hồ chứa nước ngọt. Huy động các nguồn lực trong và ngoài tỉnh, các chương trình, đề án của Trung ương, vốn đầu tư của doanh nghiệp để mở rộng, nâng cấp các nhà máy nước, hệ thống ống dẫn, bảo đảm cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt.

Đối với Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình số 09-CTr/TU của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030, phải xác định đây là Chương trình Mục tiêu quốc gia rất quan trọng, phục vụ trực tiếp cho cuộc sống của người dân ở nông thôn, vì vậy cần tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện có kết quả, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Thực trạng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh còn thấp so với khu vực và cả nước; các cấp ủy đảng, chính quyền phải tập trung, quyết tâm cao hơn nữa và phải thực sự nỗ lực, quyết liệt, với cách làm sáng tạo, khả thi trong công tác lãnh đạo, điều hành thực hiện nội dung này.

Đối với việc triển khai thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU của Tỉnh ủy về đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng giao thông và dịch vụ logistics phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030, thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung phát triển cả 03 loại hình giao thông có tính cấp thiết và có ưu thế của địa phương gồm: đường bộ, đường thủy nội địa và đường biển, kết nối các loại hình giao thông, logistics của khu vực và cả nước; tập trung thực hiện có kết quả, đạt tiến độ dự án cầu Rạch Miễu 2, khẩn trương triển khai đường ven biển, xây dựng dự án đầu tư cầu giao thông thay thế phà Đình Khao, Tân Phú; hoàn tất hồ sơ, thủ tục để triển khai, nâng cấp Quốc lộ 57, 57B, 57C, Quốc lộ 60, đầu tư mở rộng các tuyến đường giao thông tỉnh lộ, huyện lộ, giao thông nông thôn; thu hút đầu tư mở rộng, nâng cấp các cảng biển, cảng sông phục vụ đa mục tiêu.

Đối với Báo cáo sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển đô thị Bến Tre giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030Báo cáo tình hình triển khai các dự án đô thị trên địa bàn tỉnh, phải khẳng định rõ quan điểm của Tỉnh ủy về tính đúng đắn, sự cần thiết của nghị quyết đối với sự phát triển kinh tế -xã hội của địa phương nhưng thực trạng phát triển đô thị của tỉnh chưa tương xứng; chưa đạt mức bình quân chung của khu vực và cả nước. Chúng ta, xác định phát triển đô thị phải đồng bộ với phát triển kinh tế - xã hội, có quy hoạch và đầu tư tuân theo quy hoạch đồng bộ, gắn với xây dựng nông thôn mới của tỉnh để phát triển nhanh và bền vững. Thời gian tới cần tăng cường chỉ đạo triển khai, khởi công, đưa vào khai thác các dự án đô thị theo chỉ tiêu nghị quyết trong năm 2022; xây dựng cơ chế chính sách, tạo môi trường thuận lợi thu hút doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư tại tỉnh; đồng thời có chế tài, quản lý chặt chẽ tình hình triển khai các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh, bảo đảm đầu tư đồng bộ, khẩn trương, có kết quả, đúng quy hoạch về đô thị, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội các khu đô thị, có tính kết nối với các dự án khác. Việc cho chủ trương triển khai thực hiện các dự án đô thị trên địa bàn tỉnh, phải chuẩn bị kỹ lưỡng hồ sơ, thủ tục trình các cấp thông qua theo đúng quy định. Tăng cường vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, góp phần bảo đảm cho các dự án đô thị được triển khai khẩn trương, đúng quy định, có kết quả. Ban cán sự đảng UBND tỉnh nghiên cứu kỹ Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24-1-2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tham mưu Tỉnh ủy cập nhật hoặc thay thế Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 29-1-2021 của Tỉnh ủy về phát triển đô thị Bến Tre giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 để lãnh đạo tổ chức thực hiện có kết quả.

Về triển khai thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh Bến Tre đến năm 2030, Đề án này sau khi được ban hành đã được các cấp, các ngành quan tâm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt. Tuy nhiên, do ảnh hưởng và tác động nặng nề của dịch bệnh Covid-19 nên tình hình hoạt động du lịch của thế giới nói chung, Việt Nam và tỉnh Bến Tre nói riêng đã gặp rất nhiều khó khăn. Thời gian tới, phải đẩy mạnh việc phục hồi, thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động du lịch trên cơ sở an toàn, hiệu quả, chất lượng và phù hợp với “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Vận động, khuyến khích các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch nghiên cứu xây dựng, phát triển thêm nhiều sản phẩm, dịch vụ du lịch mới, mang tính khác biệt, đặc trưng riêng của Bến Tre. Đồng thời, phải rất quan tâm các biện pháp bảo đảm an toàn trong các hoạt động du lịch.

Qua một năm triển khai thực hiện Đề án 04-ĐA/TU của Tỉnh ủy về phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030, các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được chỉ đạo triển khai tập trung, mang lại hiệu quả rõ nét, nhất là hoạt động nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu triển khai thí điểm, góp phần giải quyết các vấn đề cấp thiết của địa phương. Thời gian tới triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để thực hiện đạt các chỉ tiêu: Đóng góp của khoa học, công nghệ thông qua yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) đối với tăng trưởng kinh tế của tỉnh; Tỷ lệ giá trị sản phẩm công nghệ cao và ứng dụng công nghệ cao trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh. Tổ chức kết nối cơ hội tiếp xúc với các nhà đầu tư và khách hàng tiềm năng, nhất là việc hợp tác với công ty, tập đoàn lớn giúp các doanh nghiệp trong tỉnh mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

3- Nhóm nội dung thứ 3: Thảo luận cho ý kiến các dự thảo chương trình, kế hoạch thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương.

Đối với dự thảo Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị: Các đại biểu cơ bản thống nhất với dự thảo Kế hoạch với 10 nhiệm vụ trọng tâm, có phân kỳ thời gian thực hiện và phân công nhiệm vụ rất cụ thể, rõ ràng. Thời gian tới, cần tiếp tục tổ chức quán triệt sâu Kết luận số 21-KL/TW và triển khai thực hiện Kế hoạch của Tỉnh ủy quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, thường xuyên, hiệu quả để cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc tính chất, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị hiện nay; trên cơ sở đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong việc thực hiện; tạo bước chuyển biến rõ rệt, hiệu quả, thiết thực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu, sớm hoàn thiện văn bản để trình Thường trực Tỉnh ủy ký ban hành.

Về dự thảo Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10-2-2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. Qua thảo luận, Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo Chương trình. Khoáng sản nói chung và khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát lòng sông) phải được điều tra, thăm dò, đánh giá trữ lượng, có chiến lược, quy hoạch, kế hoạch sử dụng hiệu quả, phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực trong thời gian tới. Đặc biệt, phải quản lý chặt chẽ, công khai, minh bạch nguồn tài nguyên khoáng sản, bảo đảm công bằng xã hội, tôn trọng nguyên tắc thị trường trong hoạt động địa chất, khoáng sản, tuân thủ đúng quy định hiện hành của pháp luật. Giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu, để bổ sung, hoàn chỉnh, trình ký ban hành theo thẩm quyền.

4- Nhóm nội dung thứ 4: Những nội dung khác theo chương trình của kỳ họp.

- Theo chương trình Hội nghị lần này tiến hành kiểm tra chấp hành đối với một số đồng chí trong Tỉnh ủy và sẽ được thực hiện trong buổi sáng ngày mai (5-4-2022). Đề nghị các đồng chí được kiểm tra chấp hành nghiêm nội dung thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nêu được các mặt ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và hướng khắc phục. Tôi đề nghị các đồng chí trong Tỉnh ủy nghiên cứu, tích cực đóng góp ý kiến, thể hiện tính xây dựng, thẳng thắn chỉ ra được những mặt tích cực, hạn chế, khuyết điểm mà cá nhân đồng chí được kiểm tra chưa nhận thấy để người được kiểm tra có dịp soi rọi lại bản thân. Đồng thời, Tỉnh ủy có dịp để nhìn lại công việc trong lãnh đạo công tác cán bộ, biết được điểm mạnh, điểm yếu của từng đồng chí. Sau hội nghị này, tôi đề nghị các cơ quan tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoàn thành nội dung thông báo kết luận đối với từng đồng chí và thực hiện quy trình kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo quy định. Trên cơ sở đó, từng đồng chí được kiểm tra cần xây dựng kế hoạch để phát huy những ưu điểm và khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, nhất là phát huy hơn nữa vai trò là Tỉnh ủy viên.

- Hội nghị Tỉnh ủy lần này thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ khuyết Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo Kế hoạch số 111-KH/TU ngày 18-2-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các đồng chí trong Tỉnh ủy phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, công tâm, khách quan, thực hiện quy trình bổ khuyết cán bộ theo đúng quy định, kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để đủ số lượng, cơ cấu theo Phương án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 thông qua. Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy các công việc theo quy định, và có văn bản trình Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương xem xét, quyết định theo quy định. Đề nghị các đồng chí được tín nhiệm giới thiệu bổ khuyết vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, đóng góp chung vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ trao bằng khen cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. Ảnh: Hữu Hiệp

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ trao bằng khen cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. Ảnh: Hữu Hiệp

- Trong hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã khen thưởng cho 4 đảng bộ cấp huyện và tương đương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. Một lần nữa xin ghi nhận, chúc mừng sự nỗ lực, phấn đấu của các Đảng bộ: huyện Ba Tri, huyện Bình Đại, Quân sự tỉnh, Công an tỉnh; đề nghị các đảng bộ tiếp tục phấn đấu đạt kết quả cao hơn nữa trong thời gian tới.

Thưa các đồng chí,

Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XI đã thành công tốt đẹp. Công việc của chúng ta trong thời gian tới là rất lớn, rất nặng nề, tôi đề nghị các đồng chí trong Tỉnh uỷ, lãnh đạo các cấp, các ngành, theo chức trách, nhiệm vụ của mình, tập trung cao độ, phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất, nhằm tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Tỉnh ủy đã đề ra, tích cực góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Tỉnh ủy năm 2022 và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh. Chúng ta có nhiều thời cơ, cơ hội mới để phát triển; nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; khối lượng, yêu cầu và áp lực công việc là rất lớn; do đó chúng ta càng phải tăng cường đoàn kết, thống nhất, tạo thành sức mạnh tổng hợp, chúng ta cần phải năng động hơn, đổi mới sáng tạo hơn để cùng nhau tận dụng tối đa, khai thác triệt để thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiến về phía trước và nỗ lực đạt kết quả cao nhất trong xây dựng và phát triển tỉnh Bến Tre của chúng ta.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XI. Chúc các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các đại biểu dự Hội nghị luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Chúc tỉnh Bến Tre của chúng ta phát triển mạnh mẽ và bền vững!

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN