Phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bến Tre

06/07/2022 - 09:49

BDK.VN - Sáng nay (6-7-2022) Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI khai mạc. Hội nghị nhằm sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm 2022, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và một số nội dung quan trọng khác. Đặc biệt, hội nghị đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bến Tre. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ tham dự và có bài phát biểu. Trân trọng giới thiệu bạn đọc!

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bến Tre.

Ra mắt Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bến Tre. Ảnh: Hữu Hiệp

Kính thưa các đồng chí đại diện các ban đảng Trung ương,

Kính thưa toàn thể quý đại biểu, các đồng chí dự hội nghị!

Công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm; ngày 1-2-2013, Bộ Chính trị quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, qua đó công tác PCTN, tiêu cực có bước chuyển biến mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, rõ rệt, tạo dấu ấn nổi bật, nhiều vụ án (đại án) tham nhũng, tiêu cực được phát hiện và xử lý nghiêm minh, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình, đánh giá cao, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định công tác PCTN, tiêu cực là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị của địa phương thực hiện nghiêm túc, quyết liệt; vai trò, trách nhiệm, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên, có sự thống nhất trong nhận thức và hành động, tích cực tham gia đấu tranh PCTN, tiêu cực; tạo sự chuyển biến tích cực trên cả hai mặt phòng và chống, có tác dụng cảnh tỉnh, răn đe, giáo dục chung; xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh, phục vụ nhân dân; qua đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Tuy nhiên, nhìn nhận đúng thực tế thì bên cạnh các kết quả đạt được, tình trạng tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh vẫn còn xảy ra, nhất là tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp (tham nhũng vặt) tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nguy cơ phát sinh tham nhũng, tiêu cực ở các ngành, lĩnh vực thường tiếp xúc, giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp.

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Hữu Hiệp

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Hữu Hiệp

Kính thưa quý đại biểu, các đồng chí,

Đảng ta khẳng định tham nhũng là "quốc nạn","giặc nội xâm", cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt để ngăn chặn, đẩy lùi vấn nạn này; đồng thời, xác định PCTN, tiêu cực là một trong những nội dung cốt lõi, trọng tâm của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đây không chỉ là nhiệm vụ của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị mà là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của tất cả các cơ quan từ Trung ương đến địa phương; qua đó Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII thông qua Nghị quyết về việc thành lập Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực cấp tỉnh.

Thực hiện Quy định số 67-QĐ/TW, ngày 2-6-2022 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ngày 1-7-2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 530-QĐ/TU, thành lập Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh Bến Tre, gồm 15 thành viên, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban Chỉ đạo.

Kính thưa các đồng chí,

Thay mặt Ban Chỉ đạo, tôi đề nghị Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh Bến Tre thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác theo Quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tiếp tục quán triệt sâu sắc, đẩy mạnh hơn nữa công tác PCTN, tiêu cực theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực, là cánh tay nối dài của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực, đáp ứng yêu cầu của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương và sự mong đợi của nhân dân.

Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt và đạt được nhiều kết quả quan trọng, tích cực hơn nữa trong công tác PCTN, tiêu cực; thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh Bến Tre, đề nghị cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện có kết quả một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Ban Nội chính Tỉnh ủy (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh) chủ trì, phối hợp khẩn trương tham mưu Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh xây dựng ngay Quy chế làm việc, Quyết định phân công nhiệm vụ từng thành viên Ban Chỉ đạo sát với tình hình thực tế; xây dựng Chương trình công tác trọng tâm từ nay đến cuối năm 2022; trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát tất cả các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế liên quan đến chức vụ; những vụ án, vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm để đưa vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

2. Từng đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh  không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, giữ vững các nguyên tắc của Đảng, thượng tôn pháp luật; bắt tay ngay vào công việc với quyết tâm chính trị cao nhất; chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn được giao, nhất là trong xây dựng chương trình, kế hoạch công tác; chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác PCTN, tiêu cực tại các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị được phân công theo dõi, phụ trách; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo về chủ trương, định hướng xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

3. Các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác phổ biến, quán triệt sâu, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN, tiêu cực; triển khai đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả giữa các biện pháp phòng ngừa với chủ động phát hiện tham nhũng, tiêu cực; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, nhất là nơi có nhiều đơn tố cáo, phản ánh, dư luận xã hội quan tâm; xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với hành vi tham nhũng, tiêu cực theo quy định; phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh, bảo đảm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt kết quả cao nhất; gắn với việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhân Hội nghị hôm nay tôi xin công bố và đề nghị các cơ quan truyền thông thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bến Tre: 02753 663 999.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy xin chúc các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh Bến Tre, cùng toàn thể đại biểu dự Hội nghị luôn luôn mạnh khỏe, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Xin trân trọng cám ơn.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN