Kết quả 5 năm thực hiện Chương trình hành động cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Phát triển kinh tế, chăm lo văn hóa - xã hội

09/09/2020 - 07:03

BDK - Thực hiện Chương trình hành động cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội (NQ ĐH) XII của Đảng, ngoài việc tăng cường công tác xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên, Tỉnh ủy còn tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế; chăm lo phát triển lĩnh vực văn hóa, xã hội.

Lĩnh vực văn hóa nghệ thuật được quan tâm nâng chất, hoạt động ngày càng hiệu quả.

Lĩnh vực văn hóa nghệ thuật được quan tâm nâng chất, hoạt động ngày càng hiệu quả.

Phát triển kinh tế

5 năm qua, tỉnh đã triển khai thực hiện khá tốt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp. Chuỗi giá trị sản phẩm dừa, bưởi da xanh, nhãn, bò đã hình thành và có chiều hướng phát triển tốt. Cơ cấu cây trồng, vật nuôi từng bước được chuyển đổi phù hợp, theo hướng chất lượng, hiệu quả. Ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp được đẩy mạnh, xuất hiện nhiều mô hình sản xuất tập trung theo hướng hữu cơ, sạch, năng suất cao. Đã xây dựng 45 mô hình ủ phân hữu cơ vi sinh từ phụ phẩm nông nghiệp và chất thải chăn nuôi sẵn có để sản xuất phân hữu cơ; mô hình sử dụng chế phẩm EM trong chăn nuôi heo, gà, bò; mô hình trồng rau an toàn. Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” đạt kết quả khả quan. Tổ chức và đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP lần thứ I của tỉnh, có 31 sản phẩm đạt 4 sao và 14 sản phẩm đạt 3 sao.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục phát triển, năng lực sản xuất công nghiệp không ngừng được tăng lên. Công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng lớn. Hạ tầng các khu, cụm công nghiệp được đầu tư, hoàn thiện, cơ bản được lấp đầy và hoạt động ổn định. Công tác khuyến công, phát triển tiểu thủ công nghiệp được chú trọng. Các làng nghề truyền thống được phục hồi với nhiều sản phẩm truyền thống của địa phương có xu hướng phát triển tốt.

Chương trình Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp đã thu hút được nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia đồng hành, hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh. Công tác hỗ trợ các dự án khởi nghiệp, kết nối nguồn vốn khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa được thực hiện khá tốt.

Thương mại, dịch vụ có bước phát triển khá với nhiều thành phần kinh tế tham gia. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 53.500 tỷ đồng, tăng bình quân 13,3%/năm. Kết cấu hạ tầng thương mại được đầu tư phát triển. Đã hoàn thiện và đưa vào khai thác Cao ốc Hoàn Cầu Bến Tre với tổng vốn đầu tư 479,32 tỷ đồng.

Kinh tế đối ngoại được mở rộng, đã tiếp cận thị trường 126 nước, vùng lãnh thổ, tăng tỷ trọng hàng công nghiệp chế biến và một số sản phẩm có giá trị cao, giảm dần tỷ trọng hàng thô. Tổng kim ngạch xuất khẩu 5 năm qua đạt 5.332 triệu USD, tăng 1,96 lần so với nhiệm kỳ trước.

Du lịch phát triển khá mạnh, kết cấu hạ tầng được đầu tư. Hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch được tăng cường, các loại hình du lịch tiếp tục phát triển. Lượng khách du lịch đến Bến Tre bình quân tăng 16,3%/năm, doanh thu từ du lịch tăng bình quân 26%/năm.

Xây dựng hạ tầng

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về huy động nguồn lực xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội giai đoạn 2016 - 2020 đạt kết quả khả quan. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 85.799 tỷ đồng, đạt 107% chỉ tiêu NQ, tăng gấp 1,48 lần so với trước đây, chiếm 37,76% so với GRDP; trong đó, nguồn vốn nhà nước khoảng 15.156 tỷ đồng, chiếm 17,64% tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội.

Hạ tầng giao thông được đầu tư ngày càng hoàn thiện. Hoàn thành và đưa vào sử dụng các dự án trọng điểm như đường cảng Giao Long - Nguyễn Thị Định; đường tỉnh 883; 4 đoạn tuyến tránh quốc lộ 60; cải tạo, nâng cấp quốc lộ 57, các cầu trên đường tỉnh 887. Đang triển khai giai đoạn I của Dự án đê ngăn mặn kết hợp giao thông nối liền Bình Đại - Ba Tri - Thạnh Phú; triển khai thực hiện Dự án nâng cấp đô thị - Tiểu dự án TP. Bến Tre.

Hạ tầng cấp điện được tập trung đầu tư, thu hút đầu tư phát triển năng lượng sạch bước đầu có nhiều thuận lợi. Hệ thống thủy lợi được ưu tiên đầu tư, nhất là các công trình đầu mối, liên huyện. Hạ tầng cấp nước sạch ngày càng phục vụ tốt hơn nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân. Hạ tầng đô thị tiếp tục được triển khai thực hiện theo quy hoạch. Tốc độ phát triển đô thị khá nhanh, thu hút đầu tư xây dựng các khu đô thị mới, khu dân cư đạt kết quả khả quan. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới thực hiện đồng bộ, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

Chăm lo văn hóa, xã hội

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng trong việc phát huy giá trị truyền thống văn hóa và phát triển toàn diện con người Bến Tre đạt kết quả bước đầu. Đã thành lập Phân hiệu Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tại tỉnh, góp phần đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh. Mạng lưới trường lớp các cấp học tiếp tục được điều chỉnh. Nội dung, phương pháp dạy và học, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập có bước đổi mới, chất lượng nâng lên. Công tác giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh có sự chuyển biến khá tốt. Các cơ sở giáo dục dạy nghề - giáo dục thường xuyên sau khi sáp nhập đã đi vào hoạt động ổn định. Công tác liên thông, liên kết đào tạo theo đơn đặt hàng từng bước được chú trọng, tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo, bồi dưỡng khá cao.

Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân được tập trung thực hiện có hiệu quả. Mạng lưới y tế tiếp tục được củng cố và hoàn thiện. Hoạt động phòng chống dịch đạt kết quả tốt. Thực hiện công tác tuyên truyền về bảo hiểm y tế, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế vượt chỉ tiêu. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và chính sách đối với người có công, thực hiện có hiệu quả Đề án Phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững.

Thông tin, tuyên truyền, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao được quan tâm nâng chất, hoạt động ngày càng hiệu quả. Hoạt động thông tin, báo chí, phát thanh truyền hình chuyển biến tích cực, đúng định hướng, phản ánh kịp thời tình hình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, chất lượng thông tin tuyên truyền được nâng lên đáng kể. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được củng cố, nâng chất. Duy trì các hoạt động của đội, nhóm thông tin, văn nghệ, nhà văn hóa, câu lạc bộ thể dục thể thao, câu lạc bộ sở thích, đã tạo nhiều sân chơi lành mạnh, bổ ích cho người dân.

Trong thời gian tới, tỉnh quyết tâm hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những hạn chế trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Xây dựng chính sách phù hợp, giải pháp khả thi để huy động, thu hút có hiệu quả các nguồn lực trong phát triển, đặc biệt là nguồn lực về con người, vốn đầu tư và khoa học, công nghệ, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển nhanh và bền vững.

Bài, ảnh: Hương Thu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN