Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

27/11/2023 - 16:38

Một góc TP. Bến Tre. Ảnh: Trung Hiếu

Ngày 17-11-2023, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 1399/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Báo Đồng Khởi xin giới thiệu toàn văn Quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt để các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, người dân trong và ngoài tỉnh được biết, cũng như tra cứu thông tin về Quy hoạch tỉnh khi có nhu cầu.  

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Danh mục Quy hoạch phát triển hệ thống đô thị tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021 - 2030.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN