Sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

15/12/2021 - 17:54

BDK.VN - Sáng 15-12-2021, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2016 - 2020 (cuộc vận động); khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong triển khai, hưởng ứng phong trào “Đoàn kết sáng tạo” giai đoạn 2018 - 2021.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu tại điểm cầu tỉnh.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu tại điểm cầu tỉnh.

Tham dự tại điểm cầu Trung ương có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu; Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh; các đồng chí đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh có Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ, lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, các tổ chức chính trị - xã hội, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các huyện, thành phố tham dự.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận và đánh giá: 5 năm qua, thông qua 5 nội dung toàn diện của cuộc vận động đã góp phần thực hiện có hiệu quả 19 tiêu chí  nông thôn mới (NTM), với 14 ngàn công trình. Người dân đã tự nguyện hiến 26 triệu mét vuông đất để làm cầu, đường nông thôn; mỗi địa phương huy động hàng trăm tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu nông thôn. Hiện cả nước có 5.329 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 490 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 43 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Có 13 tỉnh, thành phố có 100% xã được công nhận đạt chuẩn NTM, bình quân cả nước đạt 16,68 tiêu chí/xã. Đã vận động Quỹ vì người nghèo và chương trình an sinh xã hội 32.051 tỷ đồng, đã xây mới và sửa chữa 228 ngàn căn nhà “Đại đoàn kết” cho người nghèo...

Hội nghị đã tập trung thảo luận và đưa ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần thực hiện. Trong đó, tiếp tục triển khai cuộc vận động, nhất là hướng đến phát triển kinh tế, phòng chống dịch Covid-19. Điều chỉnh, bổ sung nội dung cuộc vận động. Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, đảm bảo phát huy vai trò chủ thể của người dân tham gia. Đổi mới phương thức phối hợp, tránh sự chồng chéo, trùng lắp giữa các ngành, đoàn thể, địa phương. Tiếp tục phổ biến, nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động. Sơ kết, tổng kết, kịp thời biểu dương khen thưởng các điển hình tiêu biểu, xuất sắc, các gia đình, khu dân cư tiêu biểu.

Tại điểm cầu tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ cho rằng: Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị này có ý nghĩa rất thiết thực. Tỉnh thống nhất với báo cáo đánh giá kết quả 5 năm triển khai thực hiện cuộc vận động.

Đối với tỉnh, trong 5 năm qua, cuộc vận động tiếp tục được quan tâm và phát huy hiệu quả rõ rệt, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Gắn kết hài hòa, đồng bộ với các cuộc vận động khác và các phong trào thi đua, nhất là xây dựng NTM, từ đó làm thay đổi nhận thức của người dân trong việc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện các tiêu chí về xây dựng NTM được người dân quan tâm thực hiện. Diện mạo khu vực nông thôn có nhiều đổi mới rõ rệt, đặc biệt là kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện.

Tỉnh đã tập trung thực hiện cuộc vận động gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM; xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan tâm hàng đầu trong chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các cấp, các ngành trong tỉnh tích cực hưởng ứng, tổ chức phát động thi đua, ký kết, huy động sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi, tích cực, chủ động và thiết thực. Từ đó, các tiêu chí xã NTM, NTM nâng cao thuộc về trách nhiệm của hộ gia đình đều được người dân chủ động thực hiện. Đồng thời, người dân tích cực đóng góp tiền của, công sức, đất đai để xây dựng cơ sở hạ tầng NTM.

Giai đoạn 2016 - 2020, toàn tỉnh huy động gần 8 ngàn tỷ đồng thực hiện xây dựng NTM. Trong đó, ngân sách nhà nước cấp trên 3,5 ngàn tỷ đồng, huy động từ doanh nghiệp khoảng 1,4 ngàn tỷ đồng; nhân dân đóng góp gần 1,3 ngàn tỷ đồng (chiếm 16,5%); các nguồn vốn khác trên 1,5 ngàn tỷ đồng.

Ngoài ra, nhân dân trong tỉnh đã hiến trên 52 ngàn mét vuông đất và trên 200 ngàn ngày công lao động để làm đường giao thông nông thôn, các công trình phúc lợi; đã tham gia đóng góp làm được trên 800 cầu giao thông nông thôn, thực hiện kiên cố hóa hàng trăm kí-lô-mét đường giao thông nông thôn...

Xây dựng NTM đã trở thành phong trào sâu rộng được người dân đồng tình hưởng ứng. Kết quả đến nay, toàn tỉnh có 61/142 xã đạt chuẩn NTM; 2/9 huyện, thành phố đạt chuẩn NTM. Một số nơi đang phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu. 

“Chúng tôi đề nghị Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục quan tâm, đầu tư phát triển khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Đây là khu vực kinh tế trọng điểm của cả nước; là nơi sản xuất, cung ứng hàng hóa nông sản lớn, bảo đảm an ninh lương thực cho cả nước, tỷ trọng kinh tế nông nghiệp cao, tỷ lệ người dân sản xuất nông nghiệp và sinh sống ở khu vực nông thôn cao. ĐBSCL có điều kiện phát triển tốt về kinh tế, đặc biệt là kinh tế nông nghiệp. Do vậy, đề nghị cần có cơ chế, chính sách đặc thù cho vùng để khai thác, phát huy tối đa lợi thế tuyệt đối và lợi thế so sánh của vùng ĐBSCL. Đi đôi với việc quan tâm đầu tư xây dựng NTM, phấn đấu tăng tỷ lệ đô thị hóa, xây dựng nếp sống mới và đô thị văn minh của vùng ĐBSCL. Đồng thời, cần có giải pháp đưa doanh nghiệp và gắn kết chặt chẽ doanh nghiệp với nông nghiệp, nông thôn, thúc đẩy mạnh mẽ thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác, tăng cường liên kết vùng; hỗ trợ người dân đổi mới mạnh mẽ mô hình sản xuất và liên kết chuỗi giá trị trong kinh tế nông nghiệp, thúc đẩy nhanh chóng hình thành nền sản xuất hàng hóa lớn, dựa trên phân công lao động xã hội và chuyên môn hóa sâu, đi đôi với hợp tác hóa, liên kết chặt chẽ, phát triển mạnh mẽ kinh tế nông nghiệp, cải thiện đời sống người nông dân, hướng đến làm giàu, phát triển khu vực nông thôn và đô thị ở ĐBSCL”, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ trao bằng khen cho các tập thể tiêu biểu.

Tại hội nghị, ban tổ chức trao nhiều bằng khen cho tập thể, cá nhân tiêu biểu. Riêng tỉnh Bến Tre có tập thể xã Long Thới, huyện Chợ Lách và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Tin, ảnh: Hữu Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN