24/01/2022 - 14:16
 

Tăng cường hoạt động đối ngoại, thu hút đầu tư vào tỉnh

Tăng cường hoạt động đối ngoại, thu hút đầu tư vào tỉnh

Tăng cường hoạt động đối ngoại, thu hút đầu tư vào tỉnh

Trong giai đoạn 2015 - 2020, để tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 27-6-2016. Trên cơ sở đó, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện có kết quả, cụ thể tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong giai đoạn này đạt 83.068 tỷ đồng, đạt 103,6% chỉ tiêu, tăng gấp 1,43 lần so với giai đoạn trước, chiếm 35,12% so với GRDP.

Tăng cường hoạt động đối ngoại, thu hút đầu tư vào tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam đến trao đổi về vấn đề hợp tác trong lĩnh vực y tế, giáo dục. Ảnh: Nhất Duy

Với quyết tâm hành động, tạo đột phá để đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, xây dựng và phát triển văn hoá, con người Bến Tre theo hướng nhân văn, bền vững; tỉnh Bến Tre phấn đấu đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người tăng gấp đôi so với cuối năm 2020, GRDP thuộc nhóm khá của vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL); đến năm 2030, GRDP thuộc nhóm đầu của khu vực ĐBSCL và vào nhóm 30 tỉnh phát triển khá của cả nước.

Để thực hiện mục tiêu trên, Tỉnh ủy đã xây dựng Đề án số 03-ĐA/TU ngày 29-1-2021 về huy động nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre, đây là một trong những đề án quan trọng, mà trong đó việc huy động nguồn tài lực từ các dự án ODA, NGO có vai trò nòng cốt trong định hướng phát triển của địa phương. Song song đó, việc thu hút doanh nghiệp nước ngoài vào đầu tư, phát triển tại tỉnh góp phần khai thác và sử dụng có hiệu quả tài nguyên bản địa là nhu cầu thiết thực thúc đẩy tiến trình phát triển chung của tỉnh.

Tăng cường hoạt động đối ngoại, thu hút đầu tư vào tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam tiếp đoàn Đại sứ Tây Ban Nha. Ảnh: Hữu Hiệp

Đến nay, hoạt động đối ngoại của tỉnh đã đi vào nền nếp, hầu hết các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn tỉnh đã chủ động đề xuất, tham mưu tỉnh tiếp nhận thực hiện các chương trình, dự án do các cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài viện trợ; việc tiếp nhận và điều phối được thực hiện đúng quy trình, quy định của pháp luật trong quản lý hoạt động đối ngoại. Công tác biên phòng được quan tâm thực hiện; chủ quyền quốc gia và an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển của tỉnh được đảm bảo; công tác quản lý ngư dân đánh bắt thủy, hải sản được tăng cường nhằm hạn chế các trường hợp vi phạm vùng biển nước ngoài.

Tăng cường hoạt động đối ngoại, thu hút đầu tư vào tỉnh

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Nguyễn Trúc Sơn ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh với Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ và Luých-xăm-bua, phái đoàn Việt Nam tại liên minh châu Âu. Ảnh CTV

Trong lĩnh vực môi trường, tỉnh đang phối hợp thực hiện Bản ghi nhớ về dự án giữa tỉnh Bến Tre và Tuclea, Rumani trong khuôn khổ đối thoại ASEM về phát triển bền vững; tỉnh đã phối hợp với Đoàn chuyên gia của nước Rumani xây dựng dự án “Thành lập thí điểm Khu bảo tồn đa dạng sinh học phục vụ phát triển bền vững du lịch sinh thái và Trung tâm tri thức về phát triển du lịch sinh thái tại đồng bằng sông MeKong”.

Tăng cường hoạt động đối ngoại, thu hút đầu tư vào tỉnh

Các doanh nghiệp ký kết hợp tác đầu tư. Ảnh: Hữu Hiệp - Cẩm Trúc

Trong giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh đã trao đổi và xúc tiến đầu tư với gần 200 tổ chức, cá nhân ngoài nước đến tìm hiểu đầu tư tại tỉnh. Đồng thời, tổ chức các đoàn xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia và Rumani để giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh đến các đối tác và mong muốn hợp tác đầu tư giữa Bến Tre với các nước bạn.

Tăng cường hoạt động đối ngoại, thu hút đầu tư vào tỉnh

Nổi bật nhất giai đoạn này là tỉnh đã tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bến Tre năm 2017 gắn với Ngày hội “Bến Tre - Đồng khởi khởi nghiệp” với sự chủ trì và tham dự của Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương. Cũng trong giai đoạn này, tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt trên 5.200 triệu USD, tăng bình quân 16,3%/năm. Trong đó, doanh nghiệp FDI 3.800 triệu USD, tăng 20,73%/năm; doanh nghiệp trong nước đạt 1.500 triệu USD, tăng 6,79%/năm.

Tăng cường hoạt động đối ngoại, thu hút đầu tư vào tỉnh

Chế biến sản phẩm từ sầu riêng xuất khẩu, tại Khu công nghiệp Giao Long. Ảnh: Cẩm Trúc

Cơ cấu hàng xuất khẩu có sự chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng hàng công nghiệp chế biến tinh, chế biến sâu, có hàm lượng công nghệ cao, giảm tỷ trọng hàng thô và gia công. Cụ thể, hàng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 4.500 triệu USD, chiếm 84,15% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Chủ thể xuất khẩu không ngừng tăng lên; đến nay, Bến Tre có hơn 130 doanh nghiệp (DN) tham gia xuất khẩu, tăng 30 DN so với năm 2016. Thị trường xuất khẩu ngày càng được mở rộng, đến cuối năm 2020, đã xuất khẩu sang 128 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tăng cường hoạt động đối ngoại, thu hút đầu tư vào tỉnh

Hiện nay, công tác phối hợp, tham mưu, quản lý các dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn FDI cơ bản đảm bảo tiến độ thực hiện. Bên cạnh đó, công tác đối ngoại nhân dân và đối ngoại kinh tế được tỉnh đặc biệt quan tâm, nhất là trong giai đoạn bình thường mới. Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh có 12 dự án sử dụng vốn ODA do Bến Tre làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, trong đó vốn ODA là trên 3.500 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 72,34%. Thời gian qua, nguồn vốn ODA này đã tạo động lực lớn cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tăng cường hoạt động đối ngoại, thu hút đầu tư vào tỉnh

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh uỷ Lê Đức Thọ khảo sát khảo sát KCN Phú Thuận.
Ảnh: Phan Hân

Bên cạnh thu hút đầu tư thông qua các tổ chức chính phủ và phi chính phủ, tỉnh đã thực hiện tốt công tác người Việt Nam ở nước ngoài, với gần 6.000 kiều bào và trên 4.000 kiều quyến, tỉnh đã gắn kết và vận động kiều bào Bến Tre ở nước ngoài luôn hướng về quê hương và gia đình; quan tâm tài trợ, giúp đỡ vốn để người thân đầu tư phát triển kinh tế và tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo. Việc thành lập và đưa vào hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và các Hội thành viên đã góp phần thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về đối ngoại nhân dân.

Mặc dù công tác đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bến Tre quan tâm, tổ chức thực hiện và đạt được một số kết quả nhưng việc thu hút FDI vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; số lượng các dự án đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao và các ngành, lĩnh vực định hướng thu hút đầu tư còn hạn chế. Ngoài lĩnh vực điện gió, chưa có nhiều dự án quy mô, nguồn vốn lớn, tác động mạnh đến phát triển công nghiệp của tỉnh, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, liên kết với các doanh nghiệp của địa phương để tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Cụ thể, đến nay chỉ có 1 dự án FDI từ các quốc gia giàu tiềm năng như Hoa Kỳ đầu tư vào Bến Tre.

Tăng cường hoạt động đối ngoại, thu hút đầu tư vào tỉnh

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh uỷ Lê Đức Thọ khảo sát cống Tân Phú
(Châu Thành) và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam khảo sát hướng tuyến
cầu Rạch Miễu 2 (3-2021). Ảnh: Thạch Thảo

Thời gian tới, với những lợi thế về kinh tế biển và kinh tế vườn, kết hợp với tiềm năng du lịch, nguồn nhân lực trẻ, dồi dào và hoạt động hiệu quả, năng động của bộ máy nhà nước, với hệ thống cơ chế, chính sách thông thoáng và môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi…Bến Tre sẵn sàng chào đón các DN đến đầu tư và phát triển tại tỉnh, đặc biệt trong các lĩnh vực đầu tư và khai thác các khu, cụm công nghiệp; các ngành công nghiệp chế biến nông thủy sản chuyên sâu, phát triển công nghệ cao, hạ tầng và nền tảng công nghệ thông tin và truyền thông; công nghiệp phụ trợ góp phần thúc đẩy tiến trình tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tăng cường hoạt động đối ngoại, thu hút đầu tư vào tỉnh

Công trình điện gió V1-3, huyện Ba Tri và tuyến đường Bắc - Nam, qua địa phận
huyện Thạnh Phú. Ảnh: Thạch Thảo - Cẩm Trúc

Bên cạnh đó, đầu tư giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, đường biển, các cảng biển, hệ thống logistics và năng lượng điện tái tạo, điện khí cũng đang được tỉnh quan tâm. Ngoài ra, với tiềm năng, thế mạnh vượt trội trong lĩnh vực nông nghiệp, Bến Tre đang tập trung mời gọi đầu tư vào các dự án ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, thích ứng biến đổi khí hậu, các dự án phát triển vùng nguyên liệu theo chuẩn hữu cơ, dự án chế biến - sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng cao từ dừa và trái cây gắn với phát triển du lịch, dịch vụ. Để làm được như vậy, tỉnh sẽ tiếp tục tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, chú trọng lãnh đạo tốt công tác đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân; tận dụng tốt cơ hội các hiệp định thương mại tạo đà để thúc đẩy giao thương và xuất khẩu của tỉnh. Quảng bá thương hiệu của tỉnh; liên kết, tăng cường xúc tiến đầu tư, tận dụng mọi viện trợ để thu hút vốn ODA, NGO, FDI cho phát triển kinh tế.

Tăng cường hoạt động đối ngoại, thu hút đầu tư vào tỉnh

Đoàn công tác UBND TP. Hồ Chí Minh đến tham quan Khu lưu niệm
Nữ tướng Nguyễn Thị Định. Ảnh: Thanh Đồng

Để triển khai được những mục tiêu trên, Bến Tre sẽ tiếp tục quan tâm nâng cao năng lực ngoại giao của cấp ủy chính quyền các cấp; đồng thời, tăng cường quan hệ quốc tế để thu hút đầu tư nước ngoài vào tỉnh. Với quyết tâm hành động cao, tỉnh rất mong lãnh đạo Ban Đối ngoại, Bộ Ngoại giao, các bộ, ban, ngành Trung ương quan tâm, tạo điều kiện để tỉnh tiếp xúc, trao đổi và thúc đẩy các mối quan hệ ngoại giao với các quốc gia, kết chặt tình hữu nghị với các địa phương của nước bạn, đặc biệt tỉnh luôn sẵn sàng và chủ động để xây dựng mô hình địa phương tiêu biểu trong công tác ngoại giao và quan hệ quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và khu vực.

Tăng cường hoạt động đối ngoại, thu hút đầu tư vào tỉnh

Tăng cường hoạt động đối ngoại, thu hút đầu tư vào tỉnh