Tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp để hoàn thành 5 xã nông thôn mới vào năm 2013

18/06/2012 - 08:17
Quang cảnh cuộc họp bàn giải pháp để hoàn thành 5 xã nông thôn mới vào năm 2013

Ngày 15-6-2012, tại UBND xã Châu Bình (Giồng Trôm), Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và đời sống văn hóa (BCĐ) tỉnh đã tổ chức cuộc họp kiểm điểm, rà soát và bàn biện pháp thực hiện 19 tiêu chí xây dựng NTM đối với 5 xã, sẽ hoàn thành xã NTM vào năm 2013 (5 xã), gồm: Châu Bình (Giồng Trôm), Quới Sơn, Hữu Định (Châu Thành), Sơn Định (Chợ Lách), Phú Nhuận (thành phố Bến Tre).

 

Tại cuộc họp, BCĐ của 5 xã đã báo cáo kết quả thực hiện 19 tiêu chí và nêu lên các khó khăn vướng mắc cần được hỗ trợ tháo gỡ trong thời gian tới. Tính đến thời điểm này, các xã đều đạt từ 5 đến 10 chí, trong đó, xã Châu Bình cao nhất với 10 tiêu chí: thủy lợi, điện, trường học, nhà ở dân cư, thu nhập, cơ cấu lao động, giáo dục, y tế, phát triển văn hóa, an ninh chính trị. Một số các tiêu chí mà hầu hết các xã còn gặp khó khăn trong thực hiện như: quy hoạch, giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường, hệ thống chính trị.

Ông Lê Phong Hải - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó BCĐ tỉnh chỉ đạo một số công việc cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Đó là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức trong toàn dân về ý nghĩa chương trình này. Tiến hành mở các lớp bồi dưỡng cho cán bộ mặt trận, đoàn thể và điều chỉnh lại nội dung vận động để thống nhất cách vận động. Các xã phải tập trung cho công tác quy hoạch để hoàn thành tiêu chí này trong quý III. Có một số tiêu chí khó áp dụng do không phù hợp với địa phương như thủy lợi, thu nhập bình quân đầu người… tỉnh sẽ nghiên cứu điều chỉnh cho hợp lý. Trong khi chưa có nội dung điều chỉnh, các xã vẫn tiến hành thực hiện theo nội dung đã nêu. Trong khi chờ nguồn vốn do vốn Trung ương hỗ trợ, địa phương nên linh hoạt vận dụng các nguồn vốn hiện có để thực hiện và huy động vốn trong nhân dân, nhưng phải đảm bảo tập trung vốn huy động trong dân theo nguyên tắc “dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”. Tiêu chí nào dễ, ít vốn thì làm trước. Song song, các xã phải quan tâm chỉ đạo phát triển sản xuất, xem đây là gốc quan trọng để phát triển kinh tế xã hội. Việc làm cụ thể là bám sát lịch thời vụ, tăng cường công tác khuyến công, khuyến nông, khuyến ngư để đẩy mạnh sản xuất.

Tin, ảnh: C. Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN