Thanh tra chuyên ngành xử phạt hành chính trên 500 triệu đồng

27/03/2022 - 18:39

BDK - Trong tháng 3-2022, Thanh tra tỉnh tiến hành 4 cuộc thanh tra hành chính theo kế hoạch; đã kết thúc và có kết luận 1 cuộc, đang tiến hành thanh tra 3 cuộc.

Nội dung thanh tra thuộc các lĩnh vực: việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách, tài sản công; việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản; việc mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư y tế, sinh phẩm, thuốc chữa bệnh, test kit xét nghiệm nhanh và xét nghiệm RT-PCR phục vụ phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Qua thanh tra, phát hiện 1 đơn vị sai phạm về kinh tế với số tiền 139,29 triệu đồng. Cơ quan chức năng đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền 119,39 triệu đồng, chấn chỉnh số tiền 19,89 triệu đồng, kiểm điểm rút kinh nghiệm 4 cá nhân.

Cùng trong tháng 3-2022, Thanh tra các sở, ngành đã thực hiện 162 cuộc thanh tra, kiểm tra. Nội dung thanh tra, kiểm tra thuộc các lĩnh vực về giao thông, đo lường chất lượng sản phẩm, truyền thông, môi trường, nội vụ… Qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 106 trường hợp vi phạm, đã ban hành 107 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với số tiền xử phạt 536,7 triệu đồng.

Đ. Chính

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN