Thanh tra tỉnh phát hiện 5 đơn vị sai phạm về kinh tế

26/06/2022 - 19:23

BDK - Tháng 6-2022, ngành thanh tra tỉnh đã tiến hành 15 cuộc thanh tra hành chính theo kế hoạch; đã kết thúc 8 cuộc, có kết luận 4 cuộc.

Nội dung thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách, tài sản công, đầu tư xây dựng cơ bản; việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác chuyển mục đích quyền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng trên địa bàn TP. Bến Tre và toàn tỉnh.

Qua thanh tra, đã phát hiện 5 đơn vị sai phạm về kinh tế với số tiền 43,62 tỷ đồng; đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền 11,2 tỷ đồng, chấn chỉnh số tiền 30,29 tỷ đồng. Trong đó, Thanh tra tỉnh thực hiện 3 cuộc thanh tra (có 1 cuộc năm 2021 chuyển sang và đã có thông báo kết luận). Cơ quan chức năng đã xử lý hành chính 60 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 1 vụ với 1 đối tượng có liên quan.

Thanh tra các sở, ngành đã thực hiện 259 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 55 tổ chức, 1.236 cá nhân, trên các lĩnh vực: giao thông, đo lường chất lượng sản phẩm, truyền thông, môi trường, nông nghiệp, y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm, tư pháp, xây dựng, nội vụ… Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 27 tổ chức, 87 cá nhân vi phạm. Cơ quan chức năng đã ban hành 110 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với số tiền hơn 670 triệu đồng.

H. Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN