Thanh tra tỉnh phát hiện sai phạm về kinh tế hơn 700 triệu đồng

22/07/2022 - 21:36

BDK.VN - Trong tháng 7-2022, ngành thanh tra tỉnh tiến hành 16 cuộc, kết thúc 7 cuộc, có kết luận 6 cuộc.

Nội dung thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách, tài sản công, đầu tư xây dựng cơ bản; việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác chuyển mục đích sử dụng đất đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Qua thanh tra, đã phát hiện 1 đơn vị sai phạm về kinh tế với số tiền 734,36 triệu đồng. Cơ quan chức năng đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền 728,15 triệu đồng, chấn chỉnh số tiền 6,21 triệu đồng, xử lý hành chính 3 cá nhân vi phạm.

Trong tháng, ngành thanh tra tỉnh tiến hành 14 cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo tại 14 đơn vị; kết thúc 10 cuộc, kết luận 8 cuộc. Qua thanh tra không phát hiện sai phạm.

Cùng trong tháng 7-2022, Thanh tra các sở, ngành trên địa bàn tỉnh tiến hành 272 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 60 tổ chức, 1.065 cá nhân. Nội dung thanh tra, kiểm tra thuộc các lĩnh vực về: Giao thông, đo lường chất lượng sản phẩm, truyền thông, môi trường, nông nghiệp, y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm, tư pháp, xây dựng, nội vụ...

Qua đó, đã phát hiện 24 tổ chức, 80 cá nhân vi phạm. Cơ quan chức năng đã ban hành 103 quyết định xử phạt vi phạm hành chính (24 tổ chức, 79 cá nhân) với số tiền 800 triệu đồng.

Đức Chính

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN