Thanh tra tỉnh thực hiện nhiều giải pháp đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực

03/07/2022 - 18:40

BDK - Theo Phó chánh Thanh tra tỉnh Phạm Minh Hòa, trong 6 tháng đầu năm 2022, ngành thanh tra tỉnh đã triển khai, thực hiện tốt các cuộc thanh tra theo kế hoạch công tác năm 2022 được phê duyệt. Ngành thanh tra tỉnh đã tiến hành 35 cuộc (trong đó có 6 cuộc năm 2021 chuyển sang) với 40 đơn vị; đã có kết luận và ban hành văn bản kết luận 25 cuộc.

Cán bộ Thanh tra tỉnh công bố quyết định thanh tra. Ảnh: CTV

Cán bộ Thanh tra tỉnh công bố quyết định thanh tra. Ảnh: CTV

Thanh tra tỉnh đã phát hiện những vi phạm, chủ yếu như vi phạm về quản lý, sử dụng tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản (chi không đúng mục đích); thanh toán thừa chi phí trong đầu tư xây dựng cơ bản; lập hồ sơ, chứng từ không đúng thực tế, nâng khống hệ số lương giáo viên…). Có một số vi phạm trong việc đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư y tế, sinh phẩm, thuốc chữa bệnh, kit test xét nghiệm nhanh và xét nghiệm RT-PCR phục vụ phòng chống dịch Covid-19. Thanh tra cũng đã phát hiện vi phạm trong lĩnh vực đất đai như thực hiện việc miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 118/1996/QĐ-TTg và Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (không đúng đối tượng).

Tổng số tiền vi phạm phát hiện 49,013 tỷ đồng. Ngành thanh tra tỉnh đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền 18,213 tỷ đồng; kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục sai sót số tiền 30,8 tỷ đồng. Đồng thời, kiến nghị kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với 5 tổ chức và 91 cá nhân; kiến nghị xử lý hình sự 2 vụ, chuyển cơ quan điều tra 6 đối tượng.

Thanh tra tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng (PCTN). Chỉ đạo các ngành, địa phương tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt Luật PCTN năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp. Tăng cường mối quan hệ hợp tác với các cơ quan có liên quan trong việc trao đổi, cung cấp thông tin theo quy định của Luật PCTN. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác PCTN, tiêu cực năm 2022; đồng thời tiếp tục phối hợp tuyên truyền, phổ biến Luật PCTN năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Theo đánh giá chung, trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác PCTN, tiêu cực và phòng ngừa tham nhũng tiếp tục được thực hiện tốt và đồng bộ các giải pháp phòng ngừa theo quy định của Luật PCTN và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP. Việc kê khai tài sản, thu nhập được triển khai và hoàn thành đúng thời gian quy định.

Để công tác PCTN, tiêu cực trong những tháng cuối năm 2022 đạt hiệu quả cao hơn, Thanh tra tỉnh đề ra những giải pháp chủ yếu gồm: Lãnh đạo các ngành, địa phương tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch PCTN, tiêu cực năm 2022 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, trong đó chú trọng thực hiện biện pháp kiểm soát tài sản thu nhập. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ; giám sát chặt chẽ hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, PCTN; không để xảy ra các vấn đề tiêu cực, vi phạm pháp luật trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Đức Chính

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN